piektdiena, 2015. gada 13. marts

Adorācija klusumā
    Šodien arī būs ļoti īss teksts, jo tā bija ļoti aizņemta diena. Ne tikai tādi darbi, kā malkas nēsāšana, bet sākām adorāciju. Un ziņiet, pēc visām svētām Misēm vēl adorācija. Neticāmi, es izturēju veselas četras stundas! Un viss klusumā Vissvētākā Sakramenta priekšā. Tas ir iespējams. Bija cilvēki un pat ne tik maz. Kaut gan baznīcā ir auksti, jo tikai kādi 3 gradi. Bet bija karsta tēja un cepumi. Man tas ļoti palīdzēja. Šo galdiņu arī, tāpat kā adorāciju sagatavoja mūsu misionāri.
    Ziniet, četras stundas pie Jēzus, Jēzus priekšā. Četras stundas pie ikkatra labuma avota. Četras stundas pie Tā, Kas ir vissrealākā realitāte, Kas ir un pastāv, neatkarīgs, bez sākuma un bez beigām. Pie Tā, Kas aicina cilvēku, lai ļautu sevi piepildīt ar Dieva žēlastību un klātbūtni.
    Rīt turpināsim adorāciju, bet es jau redzu, ka pienākumi man neatļaus būt baznīcā visu laiku. Bet pēc tam būs svētā Mise un euharistiska svētība. Lai šī lūgšana, mūsu būšana pie Kunga, palīdzēs atklāt draudzē adorācijas nepieciešamību.

 *   *   *
Aicinu lūgties par misionāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu kapucīnu-misionāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies! 

Lūgšana par misionāriem 

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību. Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību, lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem. Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem, caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru. Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām. Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu, kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules. Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē. 

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru