pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Sīmanis no Kirēnes palīdz Jēzum nest krustu.

Sīmanis no Kirēnes palīdz Jēzum nest krustu.
     "Izgājuši, viņi sastapa cilvēku no Kirēnes, vārdā Sīmani; tie piespieda šo nest Jēzus krustu."
     "Tiem, kas iet pazušanā, mācība par krustu ir neprātība, bet tiem, kas tiek pestīti, tas ir mums, tā ir Dieva spēks."
    "Es nekaunos evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks katra ticīgā pestīšanai. Jo tanī atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: Taisnīgais dzīvo no ticības. Svētlaimība un gods, un miers ikvienam, kas dara labu."
    "Ieejiet caur šaurajiem vārtiem, jo plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā; un ir daudzi, kas pa to iet. Cik šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā! Un tikai nedaudzi to atrod."
    "Ne katrs, kas man saka: Kungs! Kungs! ieies debesvalstībā, bet kas izpilda mana Tēva gribu, kas debesīs, tas ieies debesvalstībā".
    "Katru, kas mani atzīst cilvēku priekšā, es atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, to es noliegšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs."
    "Kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs."
    "Ja kas man kalpo, tas lai seko man, un kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un kas man kalpo, to godinās mans Tēvs."

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru