sestdiena, 2015. gada 14. marts

Dieva žēlsirdība nepieciešama
    Svētais tēvs Francisks vakar izsludināja Dieva žēlsirdības gadu. Portālā katolis.lv lasām:
    13. marta pēcpusdienā liturģijas laikā pāvests Francisks izsludināja ārkārtas Jubilejas svēto gadu. Tas būs veltīts Dieva žēlsirdībai un sāksies šī gada beigās Dievmātes Bezvainīgās ieņemšanas svētkos ar Svēto durvju atvēršanas ceremoniju Vatikāna bazilikā, bet noslēgsies 2016. gadā Kristus Karaļa svētkos.
2015. gada sākumā pāvests Francisks teica: „Šis ir žēlsirdības laiks. Ir svarīgi, lai ticīgie laji dzīvo saskaņā ar to un nes to dažādās sociālajās realitātēs. Uz priekšu!”
Svētais gads tika izsludināts pāvesta Franciska ievēlēšanas otrajā gadadienā penitenciālās ceremonijas homīlijā. Līdz ar šo ceremoniju Francisks atklāja arī „24 stundas Kungam” – iniciatīvu, ko ierosināja Pontifikālā Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padome. „24 stundas Kungam” aptver visu pasauli, aicinot atvērt dievnamu durvis, lai ikviens varētu saņemt Izlīgšanas sakramentu. Šī gada temats „Dievs ir bagāts savā žēlsirdībā” ir gūts no svētā Pāvila vēstules efeziešiem (2, 4).
Svētā gada atklāšana sakritīs arī ar 50. gadskārtu, kopš noslēdzies Vatikāna II ekumeniskais koncils.
    Man ir liels lūgums ģimenēm, kurās dzīvo vecie un slimie radinieki: līdarbojieties ar saviem prāvestiem! Palīdziet saviem tuviniekiem sagatavoties mūžīgajai dzīvei. Tas ir vissvarīgākais pienākums. Jūsu pienākums. Dažreiz priesteris nevar atrast cilvēkus, vecos cilvēkus, kuri zvana vienu reizi, kad piem. priesteris ir ceļā, neatceras adresi. Un pēc tam ģimene zvana, ka tēvs nomira, kā māte nomira. Priesteris šeit pavisam nav svarīgs un tas, ko viņš pārdzīvo šajās situācijās. Tas nav svarīgs. Taču jūs mīlat savus tuvākos? Neļaujiet viņiet aiziet mūžībā bez grēksūdzes. Es jūs ļoti lūdzu! Būsim žēlsirdīgi sevišķi savu tuvāko pēdējā dzīves virs zemes mirklī.

 *   *   *
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies! 

Lūgšana par misionāriem 

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību. Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību, lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem. Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem, caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru. Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām. Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu, kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules. Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē. 

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru