otrdiena, 2015. gada 24. marts

Jēzum novelc drēbes.

Jēzum novelc drēbes.
    "Viņi izdalīja manas drēbes un par maniem svārkiem meta kauliņus."
    "Beidzot, brāļi, esiet stipri Kungā un viņa varenības spēkā! Tērpieties Dieva bruņās, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām! Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess. Tāpēc tveriet Dieva bruņas, lai jūs ļaunajā dienā spētu pretoties un pastāvēt visā pilnībā! Tātad stāviet, apjozuši savus gurnus patiesībā, tērpušies taisnības bruņās, Un kājas apāvuši miera evaņģēlija sludināšanai! Pie visa tā tveriet ticības vairogu, ar kuru jūs spēsiet apdzēst visas ļaunā ugunīgās bultas! Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu tas ir, Dieva vārdu un garā lūdziet Dievu katrā laikā, visādi Viņu pielūdzot un piesaucot! Bez tam esiet modri un visā neatlaidībā aizlūdziet par visiem svētajiem."

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru