trešdiena, 2015. gada 11. marts

 Adorācijas misija
    Pirms pāris dienām misionāru komanda Viļakā un es nolēmām sākt vēl vienu misiju. Šī misija nav visnenozīmīgākā. Pavisam pretēji. Šī misija ir vissvarīgākā. Kāda misija?
    Sākumā īss ievads. Svētais Francisks iekams devās ceļā, lai sludinātu Evaņģēliju ar piemēru un vārdu, kādu laiku pavadīja klusā lūgšanā. Tā nebija stunda vai pat dažas stundas. Tās bija dienas un nedēļas lūgšanā. Un evaņģēlizācijas laikā galvena darbība bija saruna ar Dievu.
    Svētais Francisks rūpējas par priekšmetiem, kuri bija pasvētīti un lietoti liturģijā, piemēram svētajā Misē. Un viņš mācīja savus brāļus, lai tad, kad viņi atradīs kādu liturģisko grāmatu, vai tās lapu, lai pacel no zemes ar lielo godu un ieliek kādā cienījamā vietā. Jo kad priesteris sv. Mises laikā lasa šos vārdus, tad Dieva Dēls Jēzus Kristus nāk pie mums. Un Viņa Miesa un Asinis ir klātesošas zem maizes un vīna zīmēm.
    Tāpēc pazemīgā adorācijā ticīgs cilvēks pielūdz Jēzu Kristu, Kas tik ļoti pazemināja pats sevi un kļūva mums par barību uz mūžīgo dzīvi. Un tur, pie Vissvētākā Sakramenta, ir sākums un mērķis katrai cilvēka darbībai. Sevišķi tādai, kurā pats Jēzus tiek sludināts kā Kungs un Dievs, un Pestītājs.
    Un tas jau ir šis viens no pirmajiem soliem, kas vestu uz Vissvētākā Sakramenta adorācijas kapelu pilsētas centrā. Tās sākums var būt tikai mīlestībā uz Jēzu Kristu. Kapela nav mērķis pats sevī. Jēzus Vissvētākajā Sakramentā jau ir mūsu starpā. Atdzīvināsim mūsu ticību praksē.

 *   *   *
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies! 

Lūgšana par misionāriem 

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību. Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību, lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem. Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem, caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru. Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām. Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu, kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules. Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē. 

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru