piektdiena, 2015. gada 20. marts

Jēzus krīt zem krusta.

Jēzus krīt zem krusta.
    Es esmu tārps, nevis cilvēks.
    Dievs Man sacīja: "Tu esi mans kalps, kurā es tikšu pagodināts".
    Bet Es sacīju: "Veltīgi esmu pūlējies, lieki un ne par ko esmu šķiedis savus spēkus. Tomēr mana taisnība ir pie Kunga, un mans atalgojums ir pie mana Dieva." Es tiku pagodināts Kunga acīs un mans Dievs kļuva mans stiprums.
    Dievs sacīja: "Es Tevi iecelšu par gaismu tautām, lai mana pestīšana aizsniegtos līdz pat zemes robežām".
    Kristus negribēja nepieskārties katrai vietai, kurā mēs cilvēki kritām grēkos, zaudējām vienotību ar Dievu un kā mirušie varējām tikai gaidīt... savu Pestītāju. Un lūk Viņš šeit ir un gaida, lai katrs personīgi atdotu Viņam visus savus grēkus.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru