sestdiena, 2015. gada 28. februāris

Ceļot, būvēt, liecināt
    Gandrīz pirms diviem gadiem savu kalpošanu un vadību Baznīcā sāka svētais tēvs Francisks. Šodien nolēmu atgādināt sev un Jums viņa vārdus, kurus teica sava pontifikata sākumos, konkrēti svētajā Misē, kura pabeidza konklāvi. Es domāju, ka labi ir dažreiz paskatīties atpakaļ uz tādiem brīžiem, kuri ir nozīmīgi, neatkārtojami un palīdz mums labāk saprast Baznīcu, tad arī sevi un savu paaicinājumu.
    Ceļot... Tā ir pirma lieta, kuru Dievs sacīja Abrahamam: staigā manā klātbūtnē. Ceļot... Mūsu dzīve ir ceļojums. Ja mēs apstājām, lietas neiet labi. Ceļot. Vienmēr ceļot Kunga klātbūtnē, Kunga gaismā...
    Būvēt... Būvēt Baznīcu. Runā par klinti. Klints tas ir kaut kas ciets. Bet ir runā par dzīvo klinti. Būvēt Baznīcu, Kristus Līgavu, uz stūrakmens, kas ir mūsu Kungs. Un tā ir nākamā mūsu dzīves kustība: būvēt.
    Bet trešais ir liecināt. Mēs varam ceļot, kurp vien gribam. Mēs varam būvēt daudzas lietas. Bet ja mēs neliecināsim par Jēzu Kristu, tad lietas neiet labi. Tad mēs nebūsim Jēzus Līgava. Ja mēs neejam uz priekšu, tad mēs ejam atpakaļ. Ja mēs nebūvējam uz klints, tad notiek tā, kā tad, kad bērni būvē pilis plūdmalē. Tas nepastāvēs. Kad mēs neliecināsim par Jēzu Kristu. Tas, kas nelūdzas uz Kungu, lūdzas uz velnu. Tas, kas neliecina par Jēzu Kristu, liecina par velnu.
    Ceļot, būvēt, liecināt... Bet lieta nav tik viegla. Jo dažreiz ceļojumā, būvēšanā un liecībā ir kaut kas, kas tam nepieder, kaut kas, kas mūs velk atpakaļ. Lūk pats Pēteris, kas liecināja par ticību uz Jēzu Kristu: "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls". Es Tev sekoju, bet nerunāsim par krustu. Es Tev sekošu, bet ar citām iespējām, bez krusta. Kad mēs ceļojam bez krusta. Kad mēs būvējam bez krusta. Un kad mēs liecinām par Jēzu Kristu bez krusta, mēs neesam mācekļi. Mēs esam pasaulīgi. Mēs esam viss, bet mēs neesam Kristus mācekļi.
    Lai mums ir drosme ceļot Kunga klātbūtnē ar Kunga krustu, būvēt Baznīcu uz Kristus Asinīm izlietām pie krusta... un meklēt vienīgo godību - Augšāmcelto Kristu. Tādā veidā Baznīca ies uz priekšu.
    Lai Svētais Gars un Dieva Mātes aizbildniecība dot mums šo žēlastību, lai mēs varētu ceļot, būvēt un liecināt!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru