trešdiena, 2015. gada 25. februāris

Īpašnieks un algādzis
    Šodien būs par īpašnieku un algādzi. Bet nerunāsim par kustāmiem un nekustāmiem īpašumiem. Jo ne tikai tādas lietas var mums piederēt. Par ko runāsim? Lūk īss ievads.
    Misionāri Viļakā būs kā piemērs. Arī tāpēc, kā tie nav tikai daži cilvēki (divu gadu laikā Viļakā kalpoja apmēram divdesmit misionāru, vieni dažus mēnešus, citi dažas dienas vai nedēļas), kuri nezina, ko darīt dzīvē. Viņi labi zina, ko darīs šajā gadā. Tas ir gadā, kas veltīts Jēzum. Viņi zina, ka sludinās Evaņģēliju tur, kur viņus sūtīs. Kāpēc to dara? Jo viņi satika Jēzu un viņiem ir cerība. Cerība, ka labi izpildīs Dieva gribu. Šī cerība ir tā kā viņu īpašums, kuru saņēma no Dieva. Mēs atceramies, kā svētais Pāvils runāja par ticības dāvanu, ka nesam to māla traukos. Tas ir tāpēc, lai mēs nedomātu, ka esam jau pilnīgi un stipri, bet ietu uz priekšu ar pazemību. Par cerību arī ir runā Jaunajā Derībā, ka tā ir Svētā Gara dāvana. Tad lūk ir tāds īpašums, kuru mēs saņēmām, neizstrādājām, bet ir mums no Dieva.
    Bet kas notiek, kad cilvēks baidās no sava īpašuma? Kad viņam ir kauns, ka ir apdāvināts? Šodien kāda kundze (domāju, ka tā ir kundze, kaut gan neparakstījās) uzrakstīja vēstuli, kurā ļoti pretojas evaņģēlizācijai. Pat savu vēstuli sāka ar vārdiem: Kā jums nav kauna. Bet pēc tam tomēr raksta, ka viņai un kādai viņas grupai ir kauns. Tā tika uzrakstīts teksts, kurā kāds anonīms izteic savu skaudību, jo nevar pat paskatīties uz priecīgiem cilvēkiem, uz ģimeni, kas kalpo Dievam. Cienījama kundze, māsa Kristū, es Jums novēlu vēl lielāko prieku, tik lielo, ka neviens neticēs, ka tas esat Jūs tik priecīga un laimīga. Un ka Jūs tik skaisti stāstat citiem par Dievu un Viņa mīlestību. Pateicoties Dievam Jūs esat ļoti apdāvināta, arī Jums ir cerība, ticība un mīlestība, un vēl citas dāvanas. Dalieties ar citiem un Jūs redzēsiet, cik Jūs būsiet laimīga. Protams tas viss virs zemes būs starp vajāšanām, bet kas tas ir salīdzinajumā ar Dievu? Arī Jūs varat kļūt par misionāri savā draudzē un ģimenē. Vismaz caur lūgšanu.
    Es šodien runāju ar citām divām jaunām sievietēm, kuras grib iet pa svētuma ceļu. Un kļūt par svētajām! Ar prieku. Un tieši tā vajag!
    Ja cilvēks atļaus Dievam darboties savā dzīvē, tad būs vislaimīgākais pasaulē. Jo viņam ir - no Dieva. Citas iespējas nav. Bet ja pretosies, tad būs visnelaimīgākais pasaulē. Jo viņam nekā nebūs - jo tikai Dievs var dot kaut ko labo. Citas iespējas nav.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru