svētdiena, 2015. gada 1. februāris

Dieva vārds un misionāru kopiena
    Svētais tēvs Francisks šodienas katehēzē pirms lūgšanas Kunga Eņģelis pievērsa uzmanību Evaņģēlija fragmentam, kuru klausījāmies svētajā Misē šajā svētdienā. Jēzus iegāja Kafarnaumā, kas bija vislielāka pilsēta Galilejā, kopā ar savu mazo Apustuļu kopienu. Tas bija sabats un tāpēc Jēzus virzīja savus soļus uz sinagogu. Tādā veidā Viņš parādīja, ka Dieva vārdam ir priekšroka mūsu dzīvē, Dieva vārdam jābūt pirmajā vietā.
    Pāvests pasvītro, ka Jēzus mācīja ļaudis ar varu, tas nozīmē, ka Viņa cilvēciskos vārdos bija klātesošs Dieva spēks. Jo taču Dievs ir svēto Rakstu Autors. Kāds ir Dieva vārds? Lūk tas, kas tiek pasludināts, notiek. Jēzus mācīja un uz reiz parādīja savu varu - izdziedināja cilvēku. Ļaunais gars nevarēja pretoties Dieva gribai un tika izmests no cilvēka. Jēzus ar sava vārda spēku atbrīvo cilvēku no ļaunuma. Sinagogā visi brīnījās.
    Francisks teica: Dieva vārds maina realitāti ar varu. Evaņģēlijs ir dzīvības vārds. Atbrīvo tos, kuri ir šīs pasaules garu vergi.... Evaņģēlijs maina sirdi, maina dzīvi, pārveido to, kas veda un ļaunu, labos lēmumos. Un tālāk Francisks saka, ka Evaņģēlijs var mainīt personu. Un aicināja, lai mēs kļūtu Dieva vārda misionāri un sludinātāji, lai to izplatītu. Šī misija ir jau redzama šajā Evaņģēlija fragmentā, kas stāsta, ka vēsts par Jēzu izplatījās pa visu šo Galilejas apgabalu.
    Jaunā mācība, mācība, kuru Jēzus sludina ar varu, ir tā, kuru Baznīca nes pasaulei, kopā ar zīmēm: Jēzus vārdi ir atbrīvošanas un pestīšanas vārdi un kopā ar tiem mīlestības žesti, Baznīcas misijā mīlestības žesti.
    Atcerēsimies vienmēr - turpināja Francisks - ka Evaņģēlijs ir spēks, kas maina dzīvi, tā ir Labā vēsts, kas mūs pārveido. Tāpēc es jūs lūdzu ikdienīšķo kontaktu ar Evaņģēliju, pat mazo fragmentu,lai to pārdomātu un arī aiznest to citiem... Jo tā ir ikdienīšķā barība, kas dod pestīšanu.

Tas ir Pāvesta katehēzes fragments, kas arī parāda misionāru nepieciešamību Baznīcā un es ilgojos pēc tādiem laikiem, kad misionāru mājas durvis netaisīsies ciet daudzu apmeklētāju dēļ.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru