trešdiena, 2017. gada 29. novembris

Daži vārdi par attiecībām starp brāļiem Kristū.

Daži vārdi par attiecībām starp brāļiem Kristū.

Svētais Francisks savā vēstulē ticīgajiem (otrā redakcijā) raksta arī par attiecībām starp brāļiem Kristū un tas attiecas uz visiem kristītiem, nevis tikai uz brāļiem ordenī.

Mēs varam ieraudzīt, ka, tā kā vienmēr, brālīgu attiecību pamats ir Evaņģēlijs, Jēzus mācība, dzīvā Dieva Vārds, jo pat savam Mazāko brāļu ordenim par pamatu Francisks deva tieši Evaņģēliju. Citiem kristiešiem, kuri nav mūki, viņš arī piedāvāja dzīvot pēc Evaņģēlija, caur kuru cilvēks mācās parādīt žēlsirdību pat saviem ienaidniekiem. Bet sākums ir: turēt savu ķermeni tā, lai tas būtu pilnīgi padots Dievam. Citā vietā, laikam kādā no pamācībām, Francisks sauc miesu par pirmo ienaidnieku, kuru vajag padot Dievam.

Lūk, nākamais vēstules ticīgajiem fragments:

"Mums ir jāienīst mūsu ķermeņi ar netikumiem un grēkiem, jo Kungs saka Evaņģēlijā: Viss ļaunums, netikumi un grēki iziet no sirds (sal. Mt 15,18-19; Mk 7,23). Mums jāmīl savi ienaidnieki un jādara labi tiem, kas mūs ienīst (sal. Mt 5,44; Lk 6,27). Mums jāievēro mūsu Kunga Jēzus Kristus baušļi un padomi. Mums jāaizliedz sevi (sal. Mt 16,24) un jāieliek mūsu ķermeņi zem kalpošanas un svētās paklausības jūga, kā katrs apsolīja Kungam. Un nevienam cilvēkam nav jāklausa - zem paklausības - citam tajā, kas ir noziedzība vai grēks.

Kas ir atbildīgs par paklausību un kuru uzskata par lielāko, tam jābūt kā mazākajam (sal. Lk 22,26) un citu brāļu kalpam. Un pret savu ikkatru brāli lai viņš dara žēlsirdību, kuru gribētu [saņemt], kad līdzīgā situācijā viņš būtu. Un lai viņš brāļa noziedzības dēļ nedusmojas pret viņu, bet ar visu pacietību un pazemību viņu maigi pamāca un iztur".

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru