svētdiena, 2015. gada 25. janvāris

Vai ticība ir konkrēta?
    Šeit augšā es protams jautāju par Romas katoļu Baznīcas ticību. Jā, ticība ir ļoti konkrēta. Pateikšu vēl vairāk: nekas ticība nav nekonkrēts vai neskaidrs. Ja to salīdzinātu piemēram ar ceļu zīmēm, tad dažreiz mums rodas šaubas, kāpēc šī zīme ir tajā vietā, vai kāpēc citā vietā, kur vajadzētu, nekādu zīmju nav? Un vai pavisam var vadīt mašīnu, ja cilvēks nezina zīmes?
    Ticība nav nekāds plats ceļš, kurā valda likums dari, ko gribi, bet šaurs ceļš, bieži pat tikai taka pa kalniem. Lai ietu pa Baznīcas ticības ceļu, jāmācās. Tāpēc ir katehisms. Katehisms ir ne tikai tāpēc, lai bērnībā iemācītos, lai saņemtu vienu reizi sakramentus. Bet tāpēc lai tālākajā dzīvē atgādinātu tā saturu, kad rodas kādi jautājumi.
    Ļoti populāri ir Īsi katoļu katehismi. Lūk, šeit būs viens fragments, kur raksta par Baznīcas baušļiem (ļoti konkrēti):

Pieci Baznīcas baušļi
  1. Tev būs svētdienās un svētku dienās cienīgi piedalīties Svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem.
  2. Tev būs piektdienās atturēties no gaļas ēdieniem un gavējamās dienās gavēt.
  3. Tev būs vismaz vienu reizi gadā izsūdzēt savus grēkus.
  4. Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt Vissvētāko Sakramentu.
  5. Tev būs palīdzēt uzturēt Baznīcu un tās kalpus. 
    Mēs redzam, ka tas viss ir ļoti skaidrs un konkrēts, un attiecas uz mūsu dzīvi. Tas ir kā minimums, kā zīmes dzīves miglā. To praktizēšana nav smaga un ieved kārtību ikdienišķajā dzīvē.
    Katoliskās Baznīcas Katehisms, kas ir ļoti lielā grāmata, saturs ir bez salīdzi-nājuma bagātāks un var palīdzēt ticības padziļināšanai. Kā piemērs lai ir lūgšana Tēvs mūsu, kas ir aprakstīta numuros 2759.-2865., kur numurs ir īss teksts uz kādu tēmu saistīto ar galveno. Piemēram 2783. numura fragments (citēšu no galvas): Pateicoties lūgšanai "Tēvs mūsu" mēs tikam atklāti mums pašiem, jo vienlaikus mums tika atklāts Tēvs...
    Ar citiem vārdiem sakot, katehisms mums rāda Dieva Atklāsmi, kas mums dota svētajos Rakstos un Svētā Gara gaismā skaidrota Baznīcas mācībā. Šis liels katehisms nav tāpēc, lai to zinātu no A līdz Z, bet lai no tā smeltu informācijas saistītas ar konkrētiem ticības jautājumiem.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru