piektdiena, 2015. gada 2. janvāris

 Vai tu atceries tava kristības sakramenta datumu?
    Šodien kāds cilvēks man runāja, ka senāk bija labāk. Ka krievu laikos valsts bija liela, cilvēks varēja visur braukāt, iepirkties, pārdot kaut ko. Bet tagad tuvu ir robeža, nevar neko pārdot, pirkt grūti, jo viss ir dārgs. Padomju laikos bija labāk, jo visiem bija darbs, cilvēks strādāja 7 dienas no rīta līdz vakaram, bet tagad...
    Es protāms nediskutēšu ar šiem stāstiem, jo piespiestiem tieši tā strādāt cilvēkiem, tādā verdzības sistēmā, varbūt pat nenāca prātā, ka tiek apzagti no sava darba augļiem. Polijā bloggers Coryllus raksta, ka visas herezijas (to starpā arī komunisms), ir tāpēc, lai caur verdzības sistēmu lētāk ražotu (piemēram barību). Es domāju, ka cilvēki, kas jau ir pensjā, var ilgoties pēc šiem laikiem, jo bija jauni, strādāja, propagande ietekmēja emocijas un katram taču bija kādi skaistas nākotnes plāni.
    Var tomēr paskatīties uz pavisam citu notikumu, kas ļoti mainīja daudzu cilvēku dzīvi. Pāvests Francisks aicināja uzzināt visiem klātesošiem svētā Pētera laukumā sava kristības sakramenta datumu. Kristības sakraments ir svētki cilvēka dzīvē, jo Jēzus atbrīvo viņu no iedzimtā grēka un sākas jaunā dzīve, dzīve Jēzū Kristū. Šī vienotība ar Jēzu, stiprināta ar ikdienīšķo lūgšanu, ar Jēzus kontemplāciju un ar Marijas kontemplāciju, kas atdeva Jēzum savu sirdi un savu miesu, ved uz patieso mieru. Miers vienmēr ir iespējams - tādus lielos burtus turēja jaunieši sv. Pētera laukumā šajā 1. janvārī, Vissvētās Jaunavas Marijas - Dieva Mātes svētkos. Miera avots ir vienmēr lūgšana - teica Francisks.
    Tieši lūgšana un vienotība ar Dievu ir gan miera, gan labās sabiedriskās kārtības sākums un pamats. Ja tā nav, tad var gaidīt kādu nākamo hereziju, kas ģerbsies cilvēces brīvības un laimes drēbēs.


* * * 
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies!

Lūgšana par misionāriem:

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību.
Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību,
lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni
dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem,
kurus uzskatīja par saviem brāļiem.
Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem,
caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru.
Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām.
Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm,
sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu,
kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules.
Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē.

Jānis Pāvils II

1 komentārs:

  1. Kad es šodien domāju par šiem jautājumiem saistītiem ar cilvēka domām, ka senāk bija labāk, ka krievu laikos bija labāk, kāds man atnesa ļoti interesanto vēstuli, kuru kāds "salasīja" no svētiem Rakstiem, kāds cits pārtulkoja, kāds cits izprintēja, greznoja, un vēl cits man atnesa. Tie ir protāms salasītie vārdi, "izrauti" no konteksta, kurā tika uzrakstīti, bet tāda forma varbūt parādīs vienu, ka svētie Raksti ir Dieva vēstule visiem cilvēkiem:

    Mans bērns
    Varbūt Tu mani nezini, bet es zinu par Tevi visu. Psalmi 139:1 Es zinu, kad Tu apsēdies un zinu, kad Tu piecelies. Psalmi 139:2 Man ir zināmi visi Tavi ceļi. Psalmi 139:3 Pat visi Tavi galvas mati ir saskaitīti. Mateja 10:29-31 Jo Tu tiki radīts pēc mana tēla un līdzības. 1.Mozus 1:27 Jo manī Tu dzīvo un kusties, un pastāvi. Apustuļu darbi 17:28 Jo Tu esi mans pēcnācējs. Apustuļu darbi 17:28 Pirms Es Tevi radīju Tavas mātes miesās, Es Tevi jau pazinu. Jeremijas 1:4-5 Es izvēlējos Tevi, kad radīju visu dzīvo. Efeziešiem 1:11-12 Tu nebiji kļūda, jo visas Tavas dienas ir ierakstītas manā grāmatā. Psalmi 139:15-16 Es noteicu laiku, kad Tu piedzimi un vietu kur Tu dzīvo. Apustuļu darbi 17:26 Tu esi brīnišķi radīts. Psalmi 139:14 Es izveidoju Tevi Tavas mātes klēpī. Psalmi 139:13 Un palīdzēju Tev piedzimt Tavas dzimšanas dienā. Psalmi 71:6 Tie, kas mani nepazīst, ir radījuši par mani nepareizu priekšstatu. Jāņa 8:41-44 Es neesmu tāls un dusmīgs, bet gan mīlestības pilnīgākā izpausme. 1.Jāņa 4:16 Un es vēlos izliet pār Tevi savu mīlestību. 1.Jāņa 3:1 Vienkārši tāpēc, ka Tu esi mans bērns un Es esmu Tavs Tēvs. 1.Jāņa 3:1 Es piedāvāju Tev to, ko tavs miesīgais tēvs nekad nespētu. Mateja 7:11 Jo es esmu ideāls Tēvs. Mateja 5:48 Ikkatra laba dāvana nāk no manis. Jēkaba 1:17 Jo es tevi nodrošinu un apmierinu ikvienu Tavu vajadzību. Mateja 6:31-33 Mans plāns Tavai nākotnei vienmēr ir bijis pildīts ar cerību. Jeremijas 29:11 Jo es mīlu tevi ar nebeidzamu mīlestību. Jeremijas 31:3 Manas domas attiecībā uz Tevi nav saskaitāmas, kā smiltis jūras krastā. Psalmi 139:17-18 Un es priecājos par Tevi dziedot. Cefanjas 3:17 Es nekad nepārtraukšu tev darīt labu. Jeremijas 32:40 Jo Tu esi man visdārgākais. 2.Mozus 19:5 Es no visas sirds vēlos nostiprināt Tevi. Jeremijas 32:41 Un es vēlos Tev parādīt izcilas un brīnumainas lietas. Jeremijas 33:3 Ja Tu meklēsi mani no visas savas sirds, Tu mani atradīsi. 5.Mozus 4:29 Meklē savu prieku manī, un es Tev došu Tavas sirds vēlmes. Psalmi 37:4 Jo tas esmu es, kas deva Tev šīs vēlmes. Filipiešiem 2:13 Es esmu spējīgs paveikt vairāk, nekā Tu spēj iedomāties. Efeziešiem 3:20 Jo Es esmu Tavs vislielākais uzmundrinātājs. 2.Tesaloniķiešiem 2:16-17 Es arī esmu Tēvs, kas tevi mierina visās Tavās bēdās. 2.Korintiešiem 1:3-4 Kad Tava sirds ir salauzta, Es esmu Tev blakus. Psalmi 34:18 Kā gans, kas nes jēru, Es Tevi esmu nesis pie savas sirds. Jesajas 40:11 Kādu dienu es notraukšu visas asaras no Tavām acīm. Jāņa atklāsmes grāmata 21:3-4 Un es paņemšu projām visas sāpes, kuras Tu izcieti šajā pasaulē. Jāņa atklāsmes grāmata 21:3-4 Es esmu Tavs Tēvs un es mīlu Tevi tāpat, kā mīlu savu dēlu, Jēzu. Jāņa 17:23 Jo Jēzū ir atklāta mana mīlestība. Jāņa 17:26 Viņš ir precīzs manas būtības attēls. Ebrejiem 1:3 Viņš atnāca parādīt, ka es esmu par Tevi, nevis pret Tevi. Romiešiem 8:31 Un pateikt Tev, ka es neuzskaitu Tavus grēkus. 2.Korintiešiem 5:18-19 Jēzus mira, lai Tu un es spētu atkal tikt savienoti. 2.Korintiešiem 5:18-19 Viņa nāve bija lielākais apliecinājums manai mīlestībai pret Tevi. 1.Jāņa 4:10 Es atdevu visu, ko mīlēju, lai varētu iegūt Tavu mīlestību. Romiešiem 8:31-32 Ja Tu pieņemsi mana Dēla Jēzus dāvanu, Tu pieņemsi mani. 1.Jāņa 2:23 Tad nekad un nekas vairs nespēs nošķirt Tevi no manas mīlestības. Romiešiem 8:38-39 Nāc mājās, un es sarīkošu vislielākās svinības, kādas vien ir redzētas debesīs. Lukas 15:7 Es vienmēr esmu bijis Tēvs un vienmēr būšu Tēvs. Efeziešiem 3:14-15 Mans jautājums ir – Vai Tu būsi mans bērns? Jāņa 1:12-13 Es gaidu Tevi. Lukas 15:11-32
    Mīlot, Tavs Tēvs, Visvarenais Dievs

    AtbildētDzēst