svētdiena, 2015. gada 4. janvāris

 Uzdevums: miers
     Šodien svētais Tēvs Francisks pirms lūgšanas Kunga eņģelis savā katehēzē runāja par mieru: "Pirms pāris dienām mēs sākām jauno gadu Dieva Mātes vārdā svinēdami Pasaules miera dienu ar tēmu jau ne vergi, bet brāļi. Es vēlētos, lai beigtos cilvēku izmantošana. Šī izmantošana ir sabiedriskais ļaunums, kas ienes kaunu attiecībās starp personām un dara neiespējamo dzīvi vienotībā, kuru raksturo cieņa, taisnīgums un mīlestība. Katrs cilvēks un katra tauta ilgojas pēc miera, tāpēc nepieciešami un ātri jābūvē miers.
    Miers tas nenozīmē, ka šobrīd nav kara, bet tas ir stāvoklis, kurā cilvēciskā persona ir mierā pati ar sevi, ar dabu un ar citiem cilvēkiem. Tieši tas ir miers". Tomēr ieročus nolikt malā un pārtraukt karus ir nepieciešams, lai sāktu procesu, kas vedīs uz mieru dažādos aspektos. Pāvests domāja gan par kariem, gan par konfliktiem mūsu ģimenēs un draudzēs. Arī par konfliktiem mūsu pilsētās starp dažādām grupām, kuras atšķiras etniski un reliģiski. "Mums jāpārliecinājas, ka miers ir vienmēr iespējams, katrā limenī un katrā situācijā. Nav nākotnes bez miera lēmumiem un bez miera plāniem! Bez miera nav nākotnes!"
    Kristus Dzimšanas svētku sākumā dzirdējām vārdus: Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem! Tas ir Dievs, Kas veido mieru. Viņš ir miera Devējs. Par tādu dāvanu jālūdzas katru dienu. Pāvests aicina, lai aktīvi piedalītos miera veidošanā. "Ja tev grūti ar kādu izturēt, dari mieru, tavā mājā dari mieru, tavā kopienā dari mieru, tavā darba vietā dari mieru! Miera, izlīgšanas un brālības darbus".
    "Marija savā šīs zemes dzīvē pieredzēja lielas grūtības saistītas ar ikdienīšķo dzīvi. Bet nekad nezaudēja sirds mieru, kas ir Dieva žēlsirdībai paļāvības auglis. Lūgsim Mariju, mūsu jūtīgo Māti, lai parādītu visai pasaulei drošo mīlestības un miera ceļu".
    Savās lūgšanās neaizmirsīsim par Pāvestu Francisku un lūgsimies, lai miers valdītu mūsu ģimenēs, draudzēs un citās kopienās.

* * * 
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies!

Lūgšana par misionāriem:

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību.
Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību,
lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni
dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem,
kurus uzskatīja par saviem brāļiem.
Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem,
caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru.
Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām.
Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm,
sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu,
kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules.
Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē.

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru