pirmdiena, 2015. gada 5. janvāris

Sagatavošana Dievmātes svētceļošanai pie ģimenēm
    Mēs gatavojamies kopā ar misionāriem dienai, kad Dieva Māte, savas statujas zīmē, sāks svētceļot pa mūsu draudzi. Notiek lūgšanu grāmatiņas veidošana, bet  šodien sevišķi daudz domājām un runājām par to, kādā kastītē, vai mazā kapličiņā ceļos Marijas statuja. Notika sarunas ar cilvēku, kas būtu gatavs mēneša laikā kaut ko tādu uztaisīt. Ņēmām vērā dažādus tehniskus aspektus, lai variants būtu vislabākais, praktisks un arī skaists. Pēc pāris dienām turpināsim sarunas.
    Sakarā ar evaņģēlizācijas lietām un arī citām darīšanām vajadzēja braukt uz Viļakas centru un uz Balviem un šajā laikā satikām cilvēkus, kuri visdažādākā veidā ir saistīti tieši ar evaņģēlizācijas skolu, ar jauniešu formāciju Oāzē vai ar Alfa kursiem. Prieks redzēt cilvēkus, ar kuriem iepazīnos pēdējos gados, un par kuriem varētu pateikt: kaut gan dzīvo šajā pasaulē, bet viņi nav no šīs pasaules... Es domāju, ka ļoti aktuāls ir senākais teiciens: kas dvēsele ir miesā, tas kristieši pasaulē, vai cits: vienīga jēga, kuras dēļ pastāv pasaule ir kristieši. Tieši to saprata kristieši jau pirmājos gadsimtos pēc Kristus nāves un augšāmcelšanās.
    Pretēji pavisam citas emocijas un domas veidojas, kad nāk satikties ar kristiešiem, kuri tika sen kristīti, bet negrib dzīvot pēc ticības. Vienmēr liels noslēpums ir gan dievbijība, gan bezdievība. To sākumi un avoti slēpjas dziļi sirdī un parādas darbos. Bet neviens lai nejūtas atmests vai aizmirsts, jo katru cilvēku var piepildīt tikai Dievs ar savu mīlestību.


* * * 
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies!

Lūgšana par misionāriem:

Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību.
Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību,
lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni
dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem,
kurus uzskatīja par saviem brāļiem.
Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem,
caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru.
Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām.
Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm,
sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu,
kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules.
Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē.

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru