pirmdiena, 2015. gada 26. janvāris

Misionāru aicinājums Baznīcā
    Vēl viena misionāre atbrauca šodien uz Viļaku. Un ja mēs tikai tā cilvēciski skatītos uz misionāriem Viļakā, uz misionāriem, kurus aicināja prāvests, tad varbūt viņu klātbūtne šeit pavisam nebūtu saprotāma. Ko šeit var darīt jaunie cilvēki, jauna ģimene, kas dzīvo pie prāvesta? Ne tie strādā kādā labi algota darbā, ne tie mācās skolā, ne tie uzņēmas ar kādu sportu, ne tie propaģē kādu jauno vai veselo dzīves veidu, kas dos cilvēkiem laimi, ne tie remontē baznīcu, ne tie organizē humanitāro palīdzību trūcīgiem cilvēkiem, ne tie izdod kādu žurnālu, ne tie taisa kādus gājienus, ne tie grib reformēt sabiedrisko dzīvi, ne tie mācā citus taisīt projektus, ne tie sludina, kā uzlabot novadu, ne tie aicina ņemt kredītus, ne tie taisa konkursus vai koncertus, vai citus tam līdzīgus pasākumus, ne tie atveda naudu, lai ar citiem dalītos.
    Kad mēs atvēram Katoliskās Baznīcas Katehismu un gribam uzzināt kaut ko par Baznīcas misiju, tas nozīmē ka arī par misionāriem, tad varam atrast 851. numurā:
    "Misijas motīvs. Tā ir Dieva mīlestība uz visiem cilvēkiem, no kuras Baznīca visos laikos ir smēlusies savu pienākumu un spēku veikt misionāro darbu: "Kristus mīlestība mūs skubina..." (2Kor 5,14). Jo Dievs "grib, lai visi cilvēki būtu atpestīti un nonāktu līdz patiesības pazīšanai" (1Tm 2,4). Dievs grib visu cilvēku pestīšanu caur patiesības pazīšanu. Pestīšana atrodama patiesībā. Visi, kas paklausa Patiesības Gara iedvesmai, ir jau ceļā uz pestīšanu; taču Baznīcai , kurai tika uzticēta šī patiesība, ir jāiet pretī šo cilvēku vēlmei, lai nestu viņiem patiesību. Baznīcai jābūt misionārai, jo tā tic vispārējam pestīšanas plānam."
    Un nākamā numurā mēs lasam:
    "Svētais Gars ir galvenais iniciators visā Baznīcas misijā. Tas ir Viņš, kas vada Baznīcu tās misijas ceļos. Vēstures gaitā Baznīca turpina un attīsta paša Kristus misiju, kurš tika sūtīts sludināt nabagiem Labo Vēsti; 'tātad pa to pašu ceļu, pa kuru ir gājis Kristus, ir jāiet arī Baznīcai Kristus Gara vadībā, tas ir, tai jāiet pa nabadzības, paklausības un kalpošanas ceļu, upurējot sevi līdz pat nāvei, ko Viņš uzvarēja ar augšāmcelšanos'."
    Misionāri saņēma misiju no Baznīcas, tika sagatāvoti misionāru skolā un tagad viņi turpina Gadu Jēzum konkrētās draudzēs un pilda evaņģēlizācijas pienākumus arī pie mums, Viļakā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru