piektdiena, 2014. gada 21. novembris

Svētdienas svētā Mise
    Pirms gada kāda kundze man jautāja, vai obligāti jāpiedalās sv. Misē visās svētdienās? Un ļoti brinījās, kad es atbildēju, ka jā.
    Pirms dažām dienām arī cits pateica, ka nav obligāta piedalīšanās svētajā Misē svētdien, ja cilvēks jau bija nedēļā.
    Neskatoties uz to man tālāk ir sapnis, kas saucas "30x30x30". Ko tas nozīmē? Būs ļoti labi, kad 2030. gadā vismaz 30 cilvēku katru dienu mēnesī ies uz svēto Misi un pieņems Jēzu Kristu svētajā Komūnijā. Jā, jā, tāda man ir doma, un, ja Dievs dos, tad es redzēšu, vai tā bija tikai un vienīgi mana domā...
    Kad es biju ļoti jauns cilvēks, man bija ap 22-23 gadi, es nolēmu 30 dienas pēc kārtas piedalīties svētajā Misē un pieņemt sv. Komūniju. Tas bija laiks, kad studēju mežniecību, daudz braukāju pa dažādām vietām un pavisam nebija laika, bet es pieņēmu tādu lēmumu. Ne tikai iet uz Euharistiju svētdienās un citos lielos svētkos, bet katru dienu. Izdevās, vai neizdevās, kā jūs domājat? Ziniet, izdevās! Tas bija ļoti intensīvs laiks un lai izpildītu šo lēmumu bieži vajadzēja celties jau piecos un braukt uz sv. Misi. Bet es pieminu šo laiku ar lielo prieku. Pēc tam mēģināju būt svētajā Misē arī darba dienās. Kad nebija iespējas, tad mēģināju vismaz uz brītiņu iet uz baznīcu un lūgties Vissvētākā Sakramenta priekšā. Tas bija tāds "piepildīts", "pilns" laiks, ļoti labs laiks. Pēc tam ordenī es jau varēju to turpināt. Varbūt pirms diviem gadiem man nāca prātā šī doma "30x30x30". Man tālāk ir cerība, ka atradīsies tādi cilvēki, kurus dažādā veidā iedvesmos Dievs, ne lai pildītu kāda t. Staņislava gribu, bet lai iemīlētos Vissvētākajā Sakramentā, tas nozīmē: Jēzū Kristū.
    Ja kāds pateiktu: man nav laika!, tad es atbildētu: lūdzies šajā nodomā! Ja cits pateiks: Es pavisam nejūtu tādu vajadzību! tad es atbildēšu: Lūdzies šajā nodomā! Ja kāds pateiks: Man taču ir talanti, vajag tos attīstīt! Es atbildēšu:  Jā, Dievs deva talantus, bet arī deva tādu vietu tevī, kuru tikai Viņš var piepildīt. Ko tu gaidi, aicini Viņu. Nebaidies, Viņš nepiepilda cilvēku tādā veidā, ka cilvēks ir Dieva pilns un pat nevar pakustēties. Nu nē, bet tas ir tā, ja drīkst salīdzināt, kad lielai mašīnai ir dzinējs 1.2 litra. Braukt brauc, bet... Ja dotu dzinēju 2.0 litri, vai 3.0 litri, tad atšķirība ir tik milzīga, ka šoferis pateiktu: Ja es zinātu, tad sen to mainītu. Bet šeit, protāms, ir kaut kas lielāks nekā mašīna. Jā cilvēkam negribas iet uz svētdienas svēto Misi un neies, tad smagi grēko un ir kā mašina ar defektu, kurai visu laiku ir nepieciešams mekaniķis-specjalists, bet cilvēks domā, ka pats ar skrūvgriezi to uzlabos. Šis mekaniķis-specjalists ir Dieva žēlastība dažādos sakramentos atbilstoši cilvēka dzīves situācijai. Kā katrai mašīnai ir bieži vajadzīgs mekaniķis, bet ja nē, tad vismaz benzīns vai soļarka, tad bez sakramentiem cilvēkam dzīvē neiet. Vienkārši neiet. Un ja tu darītu nezinu ko, tev dzīvē neies bez Dieva žēlastības. Jā, jā, Dievs tevi mīl un tev dod katru dienu, un pat tev nejautā. Līdz laikam. Ja nav sakramentālas dzīves, ja nav ikdienišķa jāvārda Dievam, tad cilvēks vēl neatrada šo pareizo svētuma ceļu. Un ko es vēl pateikšu? Šodienas jāvārds Jēzum ir katru reizi jāvārds uz mūžību. Bez tā ir zaudētā diena.


*  *  *
 Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies!


Lūgšana par misionāriem

Slavēts esi Dievs,
par Tavu misionāru liecību.
Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību,
lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni
dotos uz nepazīstamu zemi 
sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem.
Slavēts esi Dievs,
par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem,
caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru.
Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām.
Liec Kungs, lai šī Baznīca,
apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu.
Lai dzemdina daudz dēlu un meitu,
kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules.
Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē.

Jānis Pāvils II
    Jā tev nav laika lūgties, jo piemēram tev ir 254 koncerti un pasakumi gadā, tad, zini, lūdzies pirms katra koncerta un pasakuma, un pielīmēsi lūgšanu citās dienās un lūk viens misjonārs džunglos apņemts ar tavu lūgšanu! Sirsnīgi aicinu!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru