piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Ģimene un misija
    Šodien es klausījos Dieva vārda liturģiju, kas notika Torvarā (Torwar), sporta centrā Varšavā šogad 17. maijā. Šo dievkalpojumu organizēja Neokate-humenālais Ceļš brāļiem un māsām no Viduseiropas kopienām (arī no Latvijas). Dievkalpojuma vadītājs bija Varšavas kardināls Kazimiežs Ničs (Kazimierz Nycz). Katehēzi runāja Neokatehumenālā Ceļa dibinātājs Kiko Arguello.
    Katehēze bija apmēram 2 stundas(!), tāpēc atkārtošu tikai, ka viņš starp citiem runāja par kopienu. Un es atcēros, ka viņš teica, ka kopienā vajag pazīt vienam otru. Kad kopienā ir kādi 500 brāļi, tad nepazīst viens otru. Kādi psiholoģi pētīja šīs lietas un teica, ka var pazīt maksimāli 30 cilvēkus. Pazīt, tas nozīmē zināt un uzrakstīt konkrēta cilvēka vārdu un uzvārdu, adresi, sievas un bērnu vārdus, profesiju, darba vietu.
    Kiko stāstīja arī līdzību par trijem eņģeliem un trijām sievietēm. Pirmais bija demons, kritušais eņģelis, kas kārdināja Ievu. Viņa ieticēja demona meliem un sākās iedzimtais grēks, kuru iemanto visi cilvēki. Cilvēks grēko un paliek bailēs, bailēs no nāves, nicina saites ar Dievu, meklē tikai laimi un citus dievus, līdz robežai, kad jau neredz dzīves jēgu, un tāpēc ir pašnāvības.
    Otrais eņģelis bija Gabriēls, kas atnāca pie Vissvētākās Jaunavas Marijas un sludināja Dieva gribu, ka viņa kļūs Dieva Māte. Marija atbildēja: Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda. Un vēlāk Jēzus Kristus parādīja Dieva mīlestību priekš mums. Dieva mīlestība visvairāk parādījas Krustā. Jēzus caur savām ciešanām, Krustu, nāvi un augšāmcēlšanām atpirka cilvēkus no grēku verdzības. Vecā cilvēka nāve, tas ir cilvēka, kas padots grēka verdzībai, nāve notiek Kristības sakramentā. Tad piedzimst jauns cilvēks, jaunā radība, kas dzīvo tikai Dievam un nemeklē jau savu laimi, bet Dieva gribu un redz, ka Dievs par viņu rūpējas.
    Trešais eņģelis ir šis cilvēks, kas mums sludina labo vēsti, Evaņģēliju, kerigmu, tagad. Vajag, lai mūsu ausis būtu atvērtas, jo tagad notiek mūsu pestīšana. Vai cilvēks nav kārdināts? Vai jau negrēko? Notiek garīga cīņa, kas ir nepieciešama, lai cilvēks parādītu savu mīlestību uz Dievu un ieietu Debesu Valstībā.
    Pēc tam piecēlās ap 300 jaunekļu, kuri jūt, ka Dievs viņus aicina uz priesterību. Līdzīgi meitenes, kuras grib doties uz misijām. Pēc tam 170 jaunas ģimenes gatavas doties uz misijām uz Ķīnu, Vjetnāmu un citur, kur tikai Dievs vinus sūtīs. Beigās vini saņēma svētību no kārdināla un no priesteriem.
    Kiko savā katehēzē deva piemēru, ka kāda ģimene no Itālijas ar 13 bērniem devās uz misiju Ukrainā, bet tur nav tādu lielo dzīvokļu tādai ģimenei! Bet par visu rūpējas Dievs, jo tas taču ir Viņa darbs.

1 komentārs:

  1. Svētais Tēvs Francisks devās svētceļojumā uz Turciju, kur paliks līdz svētdienai. Lūgsimies par viņu un par kristiešiem Turcijā.

    AtbildētDzēst