ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

Kopiena
    Vai jūs atcēraties šo ziņu, kurā stāstīju par priesteriem, kas atbrauca uz Rīgu, lai man pateiktu trīs vārdus: Jēzus tevi mīl! Tas bija dienā, kurā es domāju, ko Dievs grib man pateikt. Viens no viņiem pastāstīja par kādu draudzi Romā, kurā ļoti maz cilvēku gāja uz baznīcu. Bet arī tie, kas tur dzīvoja, bija mocīti sevišķā veidā. Pa dzīvokļiem staigāja Jehovas liecinieki un tas bija neizturāmi. Viņiem šīs draudzes teritorijā bija trīs lūgšanu nami (tā sauktas  valstības zāles).
    Kādreiz prāvests uzaicināja Neokatehumenālā Ceļa katehistus. Un draudzes baznīcā sākās katehēzes. Tika dibināta kopiena. Pēc tam atpakaļ katehēzes un... otrā kopiena. Pēc tam atpakaļ katehēzes un... trešā kopiena. Un tā tālāk.
    Kad šis priesteris to man stāstīja, tad šajā draudzē bija... divdesmit piecas kopienas! Protāms tas notika daudzu gadu laikā. Kad auga kopienu skaits, ar prāvesta atļauju brāļi sāka staigāt pa dzīvokļiem. Sākumā visi domāja, ka viņi ir Jehovas liecinieki, jo arī tie staigāja. Ar laiku brāļu no neokatehumenāta staigāja arvien vairāk un sludināja Evaņģēliju. Šī situācija bija neizturāma Jehovas lieciniekiem un viņi sāka... pārcelties uz citām vietām. Un slēdza ciet vienu valstības zāli, pēc tam otro, pēc tam trešo. Beigu beigās neviens no viņiem nepalika draudzes teritorijā. Varbūt es kaut ko neprecīzi tagad atkārtoju, jo gadi skrien, bet lūk ticība rodas no klausīšanās. Bet kas tika sludināts? Jēzus Kristus, protāms! Un labs paraugs ir šajā draudzē.
    Brāļi no kopienām, pēc prāvesta vārdiem, darīja draudzē visu. Tas nozīmē palīdzēja prāvestam un gatavoja cilvēkus sakramentiem, rūpējas par baznīcu un par visiem darbiem tajā un arī par sv. Misu un citu liturģiju sagatavošanu.
    Es to rakstu, jo cilvēki bieži runā par kopienu tādu, vai kopienu šādu, un jēdzienam kopiena ir visdažādāka nozīme. Bet kāda ir patiesā kopiena? Pirms pāris dienām rakstīju par ģimeni un Baznīcu. Lūk gan vienu, gan otro kopienu dibināja Dievs priekš cilvēkiem. Ja tiek dibinātas citas kopienas, tad vai tās ir Baznīcā, piemēram kapucīnu ordenis :), vai tās veido sabiedrību, lai tā būtu draudzīga ģimenei. Ja tiek dibināta kāda organizācija, kurai par mērķi ir nicināt ģimeni, iejaukties tās lietās, aizvietot ģimeni ar kādām dīvainām grupām, tad tajā parādas kādi egoistiskie biznesi. Jo patiesā kopienā mācā cilvēkam egoisma vietā pieņemt mīlestību (Tev būs mīlēt Dievu..., Tev būs mīlēt savu tuvāko...) un šī mīlestība ir mūžīga. Mūžīgā arī ar to, ka kopiena palīdz cilvēkam sagatavoties... mūžīgajai dzīvei caur grēku sūdzes, slimnieku un Euharistījas sakramentiem. Patiesā kopiena iziet no Dieva un pie Dieva ved.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru