svētdiena, 2014. gada 16. novembris

Kas ir nepieciešams ganiem?
    Kad tikai ir iespēja klausos Pāvesta Franciska katehēzes un sprediķus. Arī pirms pāris dienām, trešdien, runāja par to, kas ir vajadzīgs Baznīcas ganiem, lai varētu autentiski un auglīgi kalpot.
    Sākumā citēsim fragmentu no sv. Pāvila vēstules Titam, jo starp citiem Pāvests smēla no turienes:
   Bīskapam ir jābūt nevainojamam kā Dieva namturim, (...) lai ir viesmīlīgs, tāds, kas mīl visu labo, lai ir apdomīgs, taisnīgs, svēts un savaldīgs. 
    Francisks sauca to par alfabetu, katras kalpošanas principiem. Protāms, sv. Pāvila vēstulēs ir aprakstīti garīgas dzīves un ticības principi, bet lūk cik ļoti svarīgas ir tādas cilvēciskas īpatnības, kā viesmīlība, mīlēt visu labo, savaldība. Jo kā var kalpot un patiesi liecināt un mācīt ar prieku, ja gans nezinātu šos principus?
    Tālāk, Pāvests atgadina, ka katram bīskapam, priesterim un diakonam ir jāatdzīvina šī dāvana, kuru saņēma no Dieva. Kļūt par ganu un pildīt tā lomu - tā ir dāvana. Priesteris kļuva par priesteri ne tāpēc, ka ir gudrāks, nekā citi, bet tā ir Dieva dāvana Viņa tautai, Baznīcai. Gans, kas to saprot, nekad nedzīvos kā kungs un valdnieks pāri citiem, jo viņu pašu apdāvina Dieva mīlestība un žēlsirdība.
    Tāpēc gans vienmēr mācīsies, nepaļaujsies uz sevi pašu vien, jo tieši redzēs sevi pašu kā pirmo, kuram ir vajadzīga Dieva žēlsirdība. Un kaut gan ir atbildīgs par ticību, ieklausīsies tajā, ko stāstā cilvēki.
    Lūk, arī man daudz jāmācās no citiem, kā piemēram no māsas Annas, kas brauka ar autostopu un runā ar svešiem cilvēkiem, lai macītos :)
    Tādā veidā gani mācīsies dalīties ar citiem, mācīsies līdzatbildību un arī vienotību. Bet tam visam pa priekšu jāiet lūgšanai...

*   *   *
  Šeit, lūk, pārtulkota lūgšana par misjonāriem. Liels paldies brālim Gžegožam un brālim Jānim :)


Lūgšana par misionāriem

Slavēts esi Dievs,
par Tavu misionāru liecību.
Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību,
lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni
dotos uz nepazīstamu zemi 
sludināt Evanģēliju tiem, kurus uzskatīja par saviem brāļiem.
Slavēts esi Dievs,
par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem,
caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru.
Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām.
Liec Kungs, lai šī Baznīca,
apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, sasniedz briedumu.
Lai dzemdina daudz dēlu un meitu,
kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules.
Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē.

Jānis Pāvils II

 *   *   *
     Jau par vienu misjonāru kāds lūdzas. Pateikšu tikai, ka viņa vārds ir Mariušs un kalpo Gabonā, uz paša ekvatora! Misjonāru ir ļoti ļoti daudz, tāpēc aicinu pievienoties akcijai LPM (Lūdzies Par Misjonāru!). Tad katrs saņems "savu" misjonāru. Pietiek vienīgi sūtīt kādus savus datus uz manu epastu, es - brālim Gžegožam un viņš atpakaļ misjonāra vārdu.

1 komentārs:

  1. Kad šodien savā trešajā svētajā Misē bijušā klosterī saplānoju runāt sprediķi ar bērnu palīdzību (jo bija vairāk bērnu, nekā parasti), pēc Evaņģēlija daži bērni pēkšņi piecēlās kopā ar mammu un aizgāja tālāk zīmēt kaut ko, cits bērns gāja uz tualēti un sāku šaubīties, vai izdosies tieši tādu sprediķi pateikt. Arī aizdegtas sveces bija vajadzīgas, bet beidzās eļļa... Arī pirms Mises braucu otro reizi pēc pagarinātāja. Ha ha, dažreiz jau tā ir, vajadzīga pacietība :)

    AtbildētDzēst