ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris

Liels paldies!
    Vakar visu dienu notika jaunā evaņģēlizācija četrās skolās. Tāpēc liels paldies direktoriem, direktorēm, skolotājām, katehētēm Rekovā, Žīguros, Semenovā un Viļakā, kā arī Rekovas Kultūras nama direktorei par iespēju sludināt jauniešiem un bērniem par mūsu Kungu Jēzu Kristu. Liels paldies misionāriem Edgaram, Ingai, Laurai un Andrejam, kas atbrauca no tālienes, no Zemgales un Vidzemes, lai aicinātu jauniešus piedalīties jauniešu Alfa kursos Viļakā. Liels paldies misionāriem, kas kalpo Viļakā: Kārlim un Rutai, kā arī viņu brīnišķīgiem palīgiem: Ēsterei, Regīnai, Marjanam-Dominikam un Jāzepam, kuri visu sagatavoja, organizēja, veidoja, režiserēja un daudz daudz lūdzās. Liels paldies visiem, kas lūdzās šajā nodomā. Liels paldies jauniešiem, kas sagatavoja apskaņošanu Rekovā un Viļakā. Un sevišķšs liels paldies prāvestam Staņislavam, kas atļāva savā draudzē Rekovā darīt šo evaņģēlizāciju. Alfa kursi sāksies šo trešdien. Aicinu Jūs lūgties par jauniešiem, lai visi zinātu ne tikai ko runāt, bet arī runāt, lai mēs nebūtu šķērslis Dieva Vārdam un Dieva Žēlastībai, bet Dieva instruments Evaņģēlija sludināšanā. Un lai visu sirdis būtu atvērti Jēzum Kristum.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru