svētdiena, 2015. gada 4. oktobris

Kas ir vainīgs, ka vēl nav pasaules gala?
    Kādai kundzei ļoti nepatika, ka bērni bļauj baznīcā, ka kliedz, ka staigā, ka kaut ko dara. Būtu pilnīgi laimīga, ja aizliegtu tādiem ieiet baznīcā, jo traucē mierīgiem un dievbijīgiem cilvēkiem. Runāja par to ar kaimiņienēm un arī ar bērnu vecākiem, bet nekas nemainījās. Un notika tā, ka šī kundze nomira un miesa tika apbedīta. Dvēselei palaimējās, jo tomēr šī kundze nesen bija pie grēksūdzes un labi, ka nepaspēja smagi sagrēkot. Redzēja tomēr, ka ne visām dvēselēm tā palaimējās un tās, kas bija smagos grēkos, tika lielās mokās izrautas no miesas un velni tās paņēma. "Šausmas - padomāja dvēsele - bet man palaimējās". Ceļā satika lielas durvis, kur bija uzraksts "Šķīstītavā". "O! beidzot redzēšu šo vietu, par kuru es kādreiz mācījos svētdienas skolā". Bet pēc brītiņa sāka brīnīties, jo kāds enģelis, kas dežurēja, bez nekāda vārda deva viņai rokā disku cd, parādīju kabīnu un teica: "Šeit tu gandarīsi par grēkiem. Pietiek to visu izklausīt un viss. Tu ieiesi Debesu Valstībā, kur tu mierīgi un laimīgi dzīvosi mūžīgi". "Nu brīnišķīgi - padomāja dvēsele -. Es domāju, ka šeit būs kādas mokas, bet tikai izklausīt kādu disku. Kas tas ir?" Uz diska ir uzraksts: filma Bērni bļauj baznīcā.  Laiks: 100 gadu.
    Es ne visu stāstīšu, bet jau pēc 10 sekundēm dvēsele meklēja enģeli un jautāja: "Vai man obligāti tas viss visu laiku jāklausās?" "Nē, nu nē, tikai tad, kad tu gribi". "Bet ja es šeit sēdēšu mierīgi klusumā, tad pēc simts gadiem es ieiešu Debesu Valstībā?" - jautāja dvēsele. "Tu vari sēdēt pat tukstoš gadu un vēl vairāk, klusumā. Nekas tomēr nemainīsies, ja tu disku nepabeigsi". "Tad - teica dvēsele - varbūt ellē mazākas mokas?" "Nu nē, ko tu runā! Vai tu nekad neieklausījusies sprediķos, kur bija runa par Debesīm un elli? Ellē nav magnetofona, lai klausītos disku ar saviem nedarbiem un šausmīgi izmisumā visi to meklē un kliedz: Es gribu gandarīt! Es gribu gandarīt! Tikai tas tur paliek uz mūžiem..."
    Vai dvēsele tālāk jau ar prieku un pazemību klausījās disku, vai grūti tai tas gāja, kundze neuzzināja, jo piecēlās nakti no miega un teica: "Ak, jau es zinu, kāpēc vēl nav pasaules gala. Bet kopš šī brīža es mīlēšu visus bērnus, sevišķi tos, kuri bļauj baznīcā".

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru