svētdiena, 2018. gada 18. marts

Lielais Gavēnis 33. Treša diena Gulbenē.

Lielais Gavēnis 33. Treša diena Gulbenē.

Jau parādījās diezgan liels nogurums, bet, pateicoties Dievam, rekolekcijas iet uz priekšu un Dieva žēlsirdības svētceļojums iesakņojās Gulbenē.

Piektdien bija Krusta Ceļš un svētā Mise ar homilīju ar elementiem par Dieva žēlsirdību.

Sestdien trīs tādas pašas katehēzes un trīs žēlsirdīgās homilījas, no kurām trešā atšķirās no iepriekšējām, jo es runāju arī par atšķirībām starp Jēzus Sirds godināšanu un Dieva žēlsirdības godināšanu; un man bija svētā Mise; un pus stundu pirms katras Mises - klausījos grēksūdzes.

Šodien, svētdien, līdzīgi. Trīs reizes programma: grēksūdzes klausīšanās 30 minūtes; viena sv. Mise un garā homilīja plus divas homilījas pārējās divās svētās Misēs; Dieva žēlsirdības dievkalpojums: katehēze, kronītis, lūgšana žēlastību izlūgšanai svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas aizbildniecībā, svētība ar sv. Faustīnes relikvijām, lūgšana Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā.

Protams katru dienu ir citas homilījas un citas katehēzes. Tāpat būs arī rīt.

Jēzu, es uzticos Tev!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru