trešdiena, 2018. gada 7. marts

Lielais Gavēnis 22. Vakar vakarā Siguldā.

Lielais Gavēnis 22. Vakar vakarā Siguldā.

Vakar plkst. 16:05 izbraucu no semināra uz Siguldu. Tur bez problēmas atradu katoļu baznīcu, kura jau pirms pus sešiem bija atvērta. Mani sirsnīgi uzņēma, arī ar kafiju, un parādīja kas un kur ir, jo es pirmo reizi biju šajā skaistā baznīcā.

Tad bija vēl laiks sagatavot visu svētajai Misei un pēc sagatavošanas 50 minūtes klausījos grēksūdzes, kā arī lūdzos breviāru.

Laiks skrēja, bet es diemžēl jūtos arvien sliktāk. Pateicība Dievam, ka varēju celebrēt svēto Misi, kaut gan bez sprediķa. Bet pēc svētās Mises es jau nebiju spējīgs palikt tālāk un runāt par Dieva žēlsirdību draudzes padomei - sakarā ar Dieva žēlsirdības svētceļojumu, kas būs Siguldas draudzē 2.-8. aprīlī.

Es saņēmu no draudzes dāvanu semināristiem, lai viņiem būtu saldāka dzīve. Un lēnītēm braucu atpakaļ uz Rīgu. Kad es biju seminārā, pusdzīvs, piezvanīju Kalkūtas Māsām, ka trešdien diemžēl neatnākšu pie viņām ar svēto Misi.

Šodien atpūta, jau ir labāk.

Šodienas lasījumi mums atgādina par Dieva taisnīgumu, par Dekalogu, kurš ir jāpilda 100%, jo tas ir taču no Dieva katram cilvēkam. No tā neizbēgs neviens cilvēks. Arī Cilvēka Dēls dzīvoja pēc Dekaloga, pēc desmit Dieva baušļiem un tos pilnīgi izpildīja, parādīdams sākotnējo Dieva domu šajos baušļos. Cilvēki taču būvēja savas cilvēciskās tradicijas, ar kurām bieži gribēja aizvietot Dieva baušļus.

Jēzus izpildīja Dekalogu un pilnīgi, līdz beigām, izpildīja Debesu Tēva gribu. Tāpēc pateicoties savam Upurim, kurš ir vienīgais upuris, kas patīk Tēvam, Jēzus aicina mūs pieņemt Viņa žēlsirdību. Žēlsirdība ir lielāka nekā taisnība, nepretojas taisnībai, bet to vislabāk izpilda un, es ceru, ka tas būs pareizi latviešu valodā, žēlsirdība pārspēj taisnību - kā Jēzus teica Māsai Faustīnei.

Tāpēc, kaut gan Dieva žēlsirdības svētceļojuma koordinators ir vājš un slims, un nevar visur būt, bet pat ja ir, tad dažreiz nevar runāt, Jēzus žēlsirdības vēstījums izplatīsies Latvijā. Ar šo mērķi, lai cilvēkiem būtu tāda garīgā un žēlsirdīgā barība, es pajautāju Māsai Elžbietai Krakovā (2018. g. maijā sākumā), vai es varu pārtulkot kādus fragmentus no sv. Faustīnes Dienasgrāmatas, lai tas būtu derīgs gan adorācijai draudzēs - svētceļojuma laikā, gan pēc tam cilvēkiem un ģimenēm, kuras to paņems. Un viņa man atbildēja, ka jau ir gatavs tāds speciāls buklets, tikai vajag to pārtulkot. Un tas pagājušajā gadā tika izdarīts ar dažu klostermāsu palīdzību. Tam tika pievienotas dažādas svētbildītes - ar Žēlsirdīgā Jēzus attēlu un Dieva žēlsirdības kronīti, kā arī ar svētās Māsas Faustīnes attēlu un lūgšanu viņas aizbildniecībā. Tas viss kopā ar sprediķiem un katehēzēm par Dieva žēlsirdību, ar iešanu pie grēksūdzes un piedalīšanos svētajā Misē un svētās Komūnijas pieņemšanu, ar lēmumu dzīvot paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem - veido labo un auglīgo Dieva žēlsirdības svētceļojumu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru