otrdiena, 2018. gada 6. marts

Lielais Gavēnis 21. Tagadnēbetvēlāk.

Lielais Gavēnis 21. Tagadnēbetvēlāk.

Nebaidieties, ziņa nebūs ungāru valodā. Vārds virsrakstā nozīmē ļoti labi zināmu dvēseles slimību, tas nav no ungāru valodas. Slimība - kā saucas, tā saucas, bet sekas saucas kātastāvarētunotikt. Lai mums nevajadzētu mācīties tik sarežģītus vārdus, meklēsim palīdzību, kā arī zāles, šīs dienas svētās Mises lasījumos.

Pirmā mācība ir tāda, ka garīgā cīņa cilvēkā notiek nemitīgi. Šo cīņu attēlo sods, kuru saņēma tie, kuri pilnīgi paļaujas uz Dievu. Jūs saprotāt? Sods par paļāvību uz Dievu. Šī paļāvība nav tikai vārdos, tā uztur ticīgo cilvēku ugunī. Un šī paļāvība, uzticēšanās Dievam, uzvarēja šo pasauli. Vajāšanas ir īstas, jo tie, kuriem nebija paļāvības uz īsto Dievu, gāja bojā. Paļāvība uz Dievu - tā ir cilvēka nostāja, caur kuru pestīšana nāk cilvēka dzīvē. Un šeit nav trešas iespējas, jo tie, kurus aprīja uguns ir to figura, kuriem nav paļāvības uz Dievu. Paļāvība, uzticēšanās, ticība ir, protams, saistīta ar darbiem. Par to nedrīkst aizmirst, un pat mierīga dzīve un kalpošana visiem nepasargās cilvēku no vajašanu uguns liesmām. Jo cilvēks nav savas dzīves režisors.

Otrā mācība ir tāda, ka ne tikai ka nav treša ceļa, bet pat vajag šo attiecību (starp Dievu un cilvēkiem) standartus pārcelt uz attiecībām starp cilvēkiem. Lūk, Dievs piedod man grēkus, jo Viņš ir žēlsirdīgs. Tāpēc vajag, lai es piedotu vainas savam tuvākam, jo tādā veidā es būšu žēlsirdīgs. "Esiet žēlsirdīgi...", "svētīgi žēlsirdīgie...". Tikai vajag pārcelt šīs attiecības ar visiem nosacījumiem, ka šeit, virs zemes, mums jādara konkrētie darbi un no tiem nevar izbēgt. Tad manas attiecības ar Dievu ir redzami dzīvē. Tad nav tādas atgriešanās, kad cilvēks grib labot savas attiecības ar Dievu, bet savā dzīvē, tad arī materiālā pasaulē, negrib neko mainīt. Ahā, tas nozīmē, ka cilvēks tikai runā. Ko runā? Viņš runā: tagadnēbetvēlāk. Bet vai viņš tādā veidā neliecina, ka viņam nav paļāvības uz Dievu? Un vai gadījumā viņš neliecina, ka ir kā akmens, kuram nav vajadzīga Dieva žēlsirdība?

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru