pirmdiena, 2018. gada 5. marts

Kapucīnu nemitīgā formācija.

Kapucīnu nemitīgā formācija.

Mūsu Ordenī ir sākotnējā formācija, kura tad, kad brālis saliek mūžīgos svētsolījumus, maina nosaukumu, nevis virzienu, un saucas nemitīgā formācija.

Tās ietvaros vienu reizi mēnesī mums, kapucīniem Latvijā, ir tikšanās, svētā Mise, konference, sarunas, arī maltīte. Tas ir svarīgs un nepieciešams gan individuāli katram brālim, kā arī visai kapucīnu kopienai, lai tā augtu svētā Franciska garā. Garīguma centrā ir gan nabadzība, gan "minoritas" - no vārda "minor" - mazākais. Tāpēc "minoritas" attiecas uz mūsu dzīvi, lai mēs būtu mazākie. Tad no šiem diviem elementiem - no nabadzības un no būšanas mazākajam - iziet arī mūsu lūgšanas veids, brālība, kā arī apustulāts. Tad mūsu dzīve ir uzaicinājums uz brālīgo dzīvi, lai izveidotos evaņģēliskā kopiena: Jēzus un Apustuļu kopiena. Jēzus un Apustuļu kopiena ir mūsu kopienas forma. Tāpēc ir arī dalīšanās ar Dieva Vārdu - kā Tas katram brālim uzrunāja, kā atspoguļojas viņa dzīvē.

Abi šie blogi ir kādā veidā kapucīnu dzīves atspulgs, kaut gan ir tajos ne tikai tīri franciskaniskas lietas, bet arī daudz par Dieva žēlsirdību. Es priecājos, ka šajā 2018. gadā lapu skatījumu bija jau vairāk nekā 5 tūkstoši. Kaut gan ir kādas grūtības ar komentāru rakstīšanu, bet priecājos ka Jūs esat šeit klātesoši.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru