sestdiena, 2018. gada 3. marts

Lielais Gavēnis 18.

Lielais Gavēnis 18.

Grūtos laikos dzīvoja pravietis Miha (8. gadsimta pirms Kristus dzimšanas otrā puse). Jo kaut gan Jūdas valsts (tur dzīvoja un darbojās pravietis Miha) ar Jeruzalemi palika, bet Asīrieši iznīcināja Izraēli un tautu ņēma gūstā.

No izredzētās tautas palika mazā daliņa un varbūt daudzi sāka domāt: Kas tagad būs? Vai mēs izdzīvosim? Vai arī mūs iznīcinās un vairs nebūs izredzētās tautas?

Pravieši, to starpā arī Miha, virza līdztautiešu domas un sirdis uz Dievu. Miha atgādina pestīšanu, kuru Dievs deva tautai, kad veda to no Ēģiptes zemes, un lūdzas, lai Dievs parādītu savu žēlsirdību, piedotu grēkus.

Pravietis paļaujas uz Dievu. Un kad es lasīju šo lasījumu, pat negribējās ticēt, ka tik sen tika uzrakstīti šie vārdi. Jo šajos vārdos ir lūgšana uz Dievu, lai parādītos kā Pestītājs. It kā šie vārdi tiktu izteikti un uzrakstīti īsi pirms Kristus dzimšanas. Svētais Gars, Kurš iedvesmoja praviešus, arī Miham deva vārdus, kuri stiprināja atlikušos no tautas un parādīja tiem, kur meklēt pestīšanu - pie Dieva.

Žēlsirdība, Dieva žēlsirdība dod cerību izredzētajai tautai, kas ir Baznīcas figura, ka Dievs apžēlosies un darīs brīnumu, kas nesīs brīvību tautai. Kaut gan gadsimtiem ilgi daudzi varēja lasīt Mihas grāmatu, bet nesaprata, Kas būs šis Pestītājs, kaut gan šajā grāmatā pravietis raksta, ka Pestītājs piedzims Betlēmē. Tad kā Dievs var piedzimt? Jo kas cits kļūtu par Pestītāju?

Un vēl vairāk par Dieva žēlsirdību stāstīja pats Jēzus Evaņģēlija fragmentā. Tēvs ir vienmēr noslēpums, arī šim vecam brālim, kurš nemitīgi bija pie Tēva, bet nezināja, pat viņam nenāca prātā tāda doma, ka Tēvs ir žēlsirdīgs, žēlsirdīgs visiem. Pateicoties žēlsirdībai vecākais brālis varētu atklāt patiesību par savu Tēvu. Bet viņš nevarēja atbrīvoties no sava izdomāta Tēva attēla un notika tā, ka arī šim vecākam dēlam Tēvs grib parādīt žēlsirdību un piedot dēla neuzticību.

Atrast sevi tādā situācijā, kurā ir skaidrs, ka arī man ir nepieciešama Dieva žēlsirdība, nav taču nekāda nelaime, pretēji - iespēja atklāt patiesu Dievu Jēzū Kristū un Viņam uzticēties. Jēzu, es uzticos Tev!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru