trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

Kur ir laiva Jēzum?

Kur ir laiva Jēzum?

Rīt Evaņģēlijā dzirdēsim par Jēzu, Kas sludināja Labo Vēsti pie ezera. Jēzus, būdams Dievs, nedara tā, kā šīs pasaules lielie parasti dara: iekams tie ietu pastaigāt pie ezera, tiktu tur sūtīti karavīri, lai visa šī vieta būtu droša. Un tad atnāktu kāds valdnieks ar miesassargiem un staigātu, un skatītos uz ezeru un dabu.

Jēzus tomēr ieiet dzīves centrā, vai - labāk pateikt - Viņš pats, būdams patiesā Dzīve, ieved sevi starp tautu, lai cilvēki, atnākuši no tālienes, varētu Viņu redzēt, pieskarties Viņam, varbūt parunāt brītiņu, izteikt savus lūgumus, pieņemt dziedināšanas un atbrīvošanas žēlastību, ieklausīties Dieva Vārdā. Viņi bija gatavi iet dažas dienas, lai brītiņu būt tik tuvu Jēzum.

Apustuļi gatavo laivu, lai, vajadzības gadījumā, evakuētu Jēzu. Neparasta situācija. Cik bieži Jēzus gatavo mums tādas neparastas situācijas, kurās, liekas, nav nekādas kontroles, nav nekādas kārtības, bet ir daudz trokšņa, emociju, arī noguruma.

Jēzus vienmēr darbojas. Mēs Viņu redzam - ar gara acīm - svētajā Komūnijā un aicinām Viņu pie sevis. Bet Viņš vienmēr ir pirmais un Viņš sūta mums vēstules, uzaicinājumus, lai mēs ar Viņu satiktos mūsu dzīves trokšņos, problēmās, nekārtībās, nogurumā, mūsu daudzos plānos. Un vēl citi dažreiz gribētu mūs evakuēt no Baznīcas, no lūgšanas, no sakramentiem. Bet Jēzus mūs aicina: nāciet! Lūk, Es esmu šeit Euharistijā!

Nekad nezaudēsim Jēzu no acīm. Lai nekad nebūtu tādas situācijas, ka cilvēks, pieņēmis Jēzu svētajā Komūnijā, vairs par Viņu nedomā, zaudē Viņu no savām acīm pavisam. Bet Jēzus gaida ar žēlastību pilnām rokām un skatās uz cilvēkiem, kuri uzskata Viņu par kaut ko nedzīvo. Un šis klusums, šis uzmanības trūkums kliedz skaļā balsī. Neļausim, lai tā būtu, bet visu laiku skatīsimies uz Jēzu ar mīlestību un stāstīsim Viņam par mūsu ģimenēm, par visām mūsu lietām, vajadzībām, cerībām. Lai mūsu sirdis ir kā laivas, kurās Žēlsirdīgais Jēzus atradīs atpūtu, uzmanību un mīlestību.

Tuvojas Dieva žēlsirdības svētceļojums Rīgas arhidiecēzes draudzēs. Lai tas stiprina mūsu vienotību ar Jēzu un mīlestību uz Viņu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru