svētdiena, 2018. gada 7. janvāris

Kā iemācīties mīlēt?

Kā iemācīties mīlēt?

Kā atbildēt uz šo jautājumu? Es šo jautājumu nepētīju, es nedevu 1000 cilvēkiem anketes ar šo jautājumu, es nelasīju 100 grāmatu, lai tur atrastu fragmentus, kuri man palīdzēs atbildēt uz šo jautājumu. Bet vajag atbildēt uz šo jautājumu. Savā dzīvē cilvēks kādu brīdi atradīsies sienas priekšā, kur tikt galā var tie, kuri mīl.

Iekams to turpināšu, es atgādināšu to, ko es uzrakstīju ziņā par vismazāko darbu, kuru jāiemācās darīt cilvēkam, lai viņš dzīvotu kā cilvēks, kā Dieva bērns. Kā šis darbs - tas ir patiesības meklēšana un viss tālāk līdz cilvēks pieņems šo patiesību - ir sākums (cilvēks sāk darboties kā persona - tā ir kā zīmogs, tad katrs cilvēka darbs ir ar to apzīmogots), tā mīlestība ir pie pretējiem vārtiem cilvēka "iekšējā pilī", kur sargs ir brīvā griba.

Kā pirmie vārti ir, lai pieņemtu, tad otrie - lai dotu. Kā mašīnā ir labi, kad viss labi un bieži strādā, tā cilvēka garā - ir labi, kad cilvēks dzīvo savā garā, kur satiekas ar Dievu, pieņem Viņa mīlestību un mācās mīlēt savu tuvāko. Caur šiem otriem vārtiem cilvēks mēģina parādīt to, kā iemācījās mīlēt.

Tad mēs redzam, ka cilvēks satiekas ar Dievu, ar Dievu, Kas ir Mīlestība, un pēc tam mīl savus tuvākos. Vai rezultāts ir tāds, ka mēs esam laimīgi 100%? Vai mēs mīlam tā, kā mēs iemācījāmies no Dieva? Daudz par to pastāstītu Apustuļi, kā arī citi svētie un svētās gadsimtu gaitā. Viņi tika atzīti par svētiem, jo šajā mīlestības ceļā vairāk uzticēja Dievam nekā sev pašiem un saviem spēkiem.

Tāpēc iekams mēs sāksim runāt par mīlestību, sāksim kalpot. Ja mēs jau kalpojam, tad lūgsimies, lai Dievs attīrītu šo kalpošanu. Bet nekad neaizmirsīsim, ka mēs mācāmies mīlēt, bet Dievs ir vienmēr Mīlestība. Un tad, kad mums nenāk galvā nekāda ideja, kā patiesi un pilnīgi mīlēt, jo līdz šim mums tik daudz neizdevās, atdosim to Dievam un iesim tālāk sekojot Jēzum, pēc Evaņģēlija, ar paļāvību uz Dievu. Vienkārši. Viņš visu piepildīs.

Cik ļoti šodien bija laimīgs svētais Jānis Kristītājs. Bet ko viņš darīja dzīvē? Dzīvoja tuksnesī, lūdzās, "gatavoja ceļu Kungam". Vai viņš saplānoja, ka šodien satiksies ar viņu Svētā Trīvienība? Tad dzīvosim paļāvībā uz Dievu un darīsim, ko spēsim, pildot Viņa gribu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru