trešdiena, 2014. gada 3. decembris

Sākumā pestīšana, pēc tam mielasts
    Šodien pirmajā lasījumā un Evaņģēlija fragmentā ir runā par mielastu, kuru pats Dievs sagatavoja vai sagatavos savai tautai:
    Tajā dienā debespulku Kungs rīkos šajā kalnā visām tautām mielastu ar trekniem ēdieniem...
    ...un visi ēda un paēda...
    Kā pirmajā lasījumā tika dots apsolījums, tā otrajā, Evaņģēlijā sāka jau šis pravietojums izpildīties, jau ir kā zīme, kas ir saistīta ar dziedināšanu. Jēzus dziedināja klibus, aklus, kroplus, mēmus un daudzus citus
    Arī mūsdienās daudzi meklē Jēzu nezinādami, Kas Viņš ir. Meklē palīdzību, jo zina savas vājības un grib no tām atbrīvoties. Dažreiz zina par Dievu tikai to, ka Viņš ir. Bet kāds Viņš ir un ko Viņš dara - to daudzi pat nemeklē. Kā tad palīdzēt cilvēkiem, kā dot garīgo barību, kā parādīt Jēzu Kristu, Kas dziedina un dod pestīšanu, kā atvērt dvēseles acis?
    Tam jānotiek mīletībā. Mīlestībā, lai viņi atnāktu otro un trešo reizi, lai nejūstos sliktāki. Kā būt kā visi (pēc sv. Pāvila piemēra), lai daudzi kļūtu pestīti? Kā atrast vājo aitu un nest to uz pleciem, bet kā atrast stipro un pamācīt?
    Atbildi mums nes Evaņģēlijs, kurā pats Jēzus mācīja savus mācekļus un viņi dialogā ar Jēzu uzzināja, ko darīt, izpildīja sava Kunga gribu un redzēja Viņa brīnumus, kurus Viņš pats darīja. Tā arī šodien Jēzus Kristus darbojas caur Baznīcu, savu Mistisko Miesu. No mūsu puses gaidā lūgšanas dzīvi un gatavību kalpot brāļiem un māsām apustulātā.
*   *   *
    Liekas, ka jaunā misjonāru grupa atbrauks pie mums pēc dažām dienām. Aicinu jūs jau tagad lūgties par jauno evaņģēlizāciju mūsu draudzēs. Paldies :)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru