pirmdiena, 2014. gada 8. decembris

Misijas sākas...
    Ar Dieva palīdzību atbrauca misjonāri: trīs pieaugušie un četri bērni. Tā ir viena ģimene ar bērniem un vēl viens jauns vīrietis. Pateicība Dievam, ka vinus sūtīja pie mums, uz mūsu draudzi. Tas nozīmē, ka Dievs grib mums daudz stāstīt par Sevi un par Debesu Valstību.
    Man izdevās sagatavot viņiem vietu, tikai vēl vienu darbu vajadzēs pabeigt. Es ceru, ka vistuvākajās dienās Dievs mums parādīs evaņģēlizācijas laukus. Es ticu, ka Dieva Māte, Marija, kuras Bezvainīgās Ieņemšanas lielos svētkus šodien svinām, būs šīs misijas liela Aizbildne. Un arī Jūs lūdzu pieminēt savās lūgšanās misijas vajadzības Viļakā.
    Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja...

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru