trešdiena, 2014. gada 10. decembris

Lūgšanas, tikšanās...
    Dievs kā Labais Tēvs organizē saviem bērniem laiku, lai būtu laiks veltīts Viņam pašam un lai būtu laiks veltīts saviem tuvākajiem. Tāpēc katru dienu ir iespēja būt kopā ar Viņu lugšanā, gan individuālajā, gan kopā ar brāļiem un māsām svētajā Misē, vai citā laikā. Tam ir nepieciešama dedzība, kas rodas no personīga kontakta ar Vienu vienīgo Dievu Trijās Personās. Tas ir kontakts ar Personām. Ko tas nozīmē? Tu jau zini? Ja tev vajadzētu rakstīt, kā tu lūdzies (kā tu runā) uz Tēvu, kā tu rakstītu? Bet kāda ir atšķirība no lūgšanas uz Jēzu Kristu? Bet kas ir īpašs tavā lūgšanā uz Svēto Garu?
    Protāms ka var un vajag lūgties uz Dievu, uz Vissvēto Trīsvienību. Dievs runā uz visiem, bet grib satikties ar katru cilvēku. Lūgšana kas ir mīlestības saruna, ir veids un laiks personīgo attiecību veidošanai. Nepateikšu, cik tas ir liels piedzīvojums runāt uz Tēvu, bet vēl lielākais ieklausīties Viņa runā svētajos Rakstos. Nepateikšu, cik mainās dzīve, kad cilvēks sāka sekot, nopietni sekot Jēzum Kristum jautājot Viņam par Viņa dzīves notikumiem. Kā lūgties uz Svēto Garu? Lūdzies: Nāc, Svētais Gars! un ieraudzi Viņa darbību sakramentos.
    Tagad pabeigšu šo ziņu, jo diena tūlīt beigsies, un lūk neko neuzrakstīju par tikšanām ar dažām personām, ar kurām runājām par evaņģēlizāciju :)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru