trešdiena, 2014. gada 17. decembris

Misija: virzīt cilvēkus uz Dievu
    Kā svētais Jānis Kristītājs virzīja cilvēkus uz Jēzu, nevis uz sevi, tā arī ikkatra kristieša misija ir to darīt savā vidē, jo cilvēka sirds ilgojas pēc Jēzus, jo taču meklē prieku un laimi. Ar tādu domu Pāvests Francisks vērsās uz tautu svētdien Kunga Eņģeļa mācības laikā. Francisks pasvītroja, ka vajag sludināt Labo Vēsti ar prieku, jākļūst par prieka sūtņiem. Tādam prieka sūtnim ir daži principi. Vajag: lūgties izturīgi, vienmēr pateikties Dievam, atdot Dievam savu garu, meklēt labo, atteikties no ļauna. Ja mēs tā dzīvosim, tad Labā Vēsts varēs ieiet mūsu mājās un palīdzēt cilvēkiem un ģimenēm ieraudzīt, ka Jēzū ir pestīšana. No Viņa ir iekšējais miers un pateicoties Viņam cilvēkam ir spēks mēģināt atrisināt savas dzīves problēmas.
    Pāvests teica, ka nav skumīgo svēto. Kristietis ir vienmēr piepildīts ar mieru un ar Kunga prieku. Ticība nenozīme, ka nebūs problēmu, bet mēs no Dieva ņemam spēku. Tuvojas Kristus Dzimšanas svētki. Jēzus ir klātesošs , ne tikai vēsturiski. Ir klātesošs kā Dieva Vārds, Viņa žesti ir sakramenti, kā jūtīguma zīme priekš mums un arī mīlestības zīme uz ikkatru cilveku. Šajā priekā piedalās arī Jaunava Marija, kas mūs ved pie Jēzus, lai Viņš mūs atbrīvotu no iekšējām un ārējām nebrīvēm.
    Tagad eju uz svēto Misi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru