ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

Priesteris - kam vajadzīgs?
    Šajā īsā ziņā nerakstīšu kas ir priesteris, vai kā viņš pilda savu funkciju un paaicinājumu. Tas būs viens acu skatiens, viena mazā domā, kam ir vajadzīgs priesteris?
    Sākumā - vajadzīgs ir draudzei, jo taču svētā Mise, kuru priesteris svin, ir draudzes dzīves centrs, bet lūk tik maz cilvēku svētajā Misē piedālās, ka šis centrs nav uzskatīts par garīgas dzīves centru daudziem daudziem cilvēkiem.
    Ir arī citi sakramenti: Kristības, grēksūdzes, laulības sakraments. Šeit ir vajadzīgs priesteris, bieži prāvests. Visiem sakramentiem arī vajag sevišķi sagatavoties, lai tos saņemtu. Ir skaidrs, ka vajag kaut ko mainīt savā dzīvē, savas ģimenes dzīvē, ar to ir saistīts konkrēts garīgais darbs. Jo sakramentos ne tikai darbojas Dievs, darbojas cilvēks, ar konkrētiem sakramentiem ir saistīts konkrēts garīgais darbs. Ja ticīgais to neizpildīs, tad nav gatavs pieņemt sakramentus. Dievu nevar piespiest, lai Viņš darbotos pēc cilvēciskas gribas. Kas nes labumu cilvēkam? Dievs katru mirkli un katram cilvēkam dod žēlastības! Bet Dievs aicina uz svētumu Baznīcā, lai ietu pa ceļu, kas ved uz Dieva Valstību. Vairāk vai vēlāk cilvēks atradīs šo savu ierobežojumu, ka bez Dieva nekādas nākotnes nav. Labāk ātrāk pārdomāt savu dzīvi, lai būtu laiks atgriezties pie Dieva. Tas nenozīmē, ka nevar dzīvot bez Dieva. Var! Bet kādā perspektīvē tad šis cilvēks dzīvo? Taču Dievā ir pilnīgā brīvība! Pilnīga! Par šo brīvību lai liecina mums vecie un slimie cilvēki, kuri bieži pat uz baznīcu nevar jau iet un gaida sakramentus mājās. Pie viņiem pats Jēzus Kristus iet caur priestera rokām un vārdiem. Es zinu, ka cilvēkiem, kuri mūsdienās dzīvo ļoti ātri tādie slimie vai vecie cilvēki varbūt nav piemēri. Bet man - jā, viņi ir piemēri, jo viņu dzīves perpektīve jau parādās kā mūžīgaja pie Dieva. Galva griežas? Pa maz, ja cilvēks redz un neatgriežas. Ir tikai viena vienīga ķēde, kas atņem cilvēkam brīvību, tā ir velna ķēde, atkarības, naida, lepnības, dusmu, skaudības un citu grēku ķēde. Ja kāds cilvēks grib saņemt kaut ko no Baznīcas, kādu garīgo labumu, jo tieši to dod Baznīca, tad pirmais Baznīcas žests ir: ņemt nost no cilvēka kakla verdzības ķēdi. Tikai no tā vajag atbrīvoties, lai dzīvotu Dieva bērnu brīvība. Tikai to izdarīt! Pārāk grūti? Klausieties. Nevar Dieva bērns iet pieņemt Jēzus Kristus Miesu svētajā Komūnijā, ja ir kā suns ar ķēdi! Nabagam cilvēkam nav spēka atbrīvoties... Nu bet ir Dievs. Slava Kristum, ka mūs atbrīvoja no grēku verdzības un mēs Svētajā Garā saucam Debesu Tēvu: Abba, Tēvs! Slava Kristum!!!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru