sestdiena, 2014. gada 6. decembris

Pļaujas lauks ir liels, bet strādnieku maz.
    Bībelē ļoti liela nozīme ir zīmēm. Dievs darbojās un to apstiprināja ar zīmēm. Dievs paaicināja praviešus un viņu misiju apstiprināja ar brīnumiem. Radītājs arvien vairāk atklāja Izredzētai Tautai par Sevi un caur zīmēm un brīnumiem pierādīja, ka Viņam ir pestīšanas plāns. Ne tikai plāns, kuru var atklāt vēsturē, bet Dievs sagatavoja kaut ko jauno, kā līdz šim nebija, bet būs nākotnē. Tāpēc svētajos Rakstos ir daudzi pravietojumi, kuri (visi) izpildījās Jēzus Kristus dzīvē.
    Kad lasījām šodienas lasījumus, ieraudzījām, ka piepildījās tas, ko pravietoja par Mesiju, par Pestītāju, ka Viņš dziedinās cilvēkus un sludinās Labo Vēsti nabagiem. Lūk vārdi, zīmes, brīnumi, kuri apstiprina pravietojumu izpildīšanu. Lūk atnāca Tas, kuram ir vara pār visu. Un Viņš dod savu varu Apustuļiem. Trīju gadu laikā notiek daudz, ļoti daudz brīnumu.
    Tomēr Jēzus darbības centrā ir Dieva Valstība: Jēzus pārstaigāja visas pilsētas... sludinādams Valstības Evaņģēliju... Un drusciņ tālāk: Iedami sludiniet, sacīdami: "Debesu valstība ir tuvu". Debesu Valstības vārti ir vaļā, visi ir aicināti (ja kāds domātu, ka Dieva Valstība tā ir Paradīze, kurā dzīvoja Ādams un Ieva, tad kļūdas. Jo Paradīzē, vai Ēdenā, tā bija pirmo vecāku sākotnēja dzīve draudzībā ar Dievu. Ar cilvēku pirmo grēku tas viss beidzās). Bet Dievs sagatavoja cilvēkam kaut ko citu, pavisam jaunu, kā līdz šim nebija: Debesu Valstību, kas ir ne tikai draudzība ar Dievu, bet mūžīga dzīve vienotībā ar Viņu, piedalīšanās Dievišķajā dzīvē. Tas sākās ar Jēzus iemiesošanos, bet jau pilnīgi ar Jēzus Kristus nāvi un augšāmcēlšanos.
    Cilvēki nemainījās, ir tādi paši. Vajadzīga ir veselība, veselība un vēlreiz veselība. Cilvēki grib atgūt to, ko zaudēja, ir arī kādas ilgas pēc Paradīzes. Bet lūk pie viņiem Jēzus sūta savus draugus, kas sludina Debesu Valstības Evaņģēliju. Tāpēc lūgsimies uz Svēto Garu, jo bez Viņa palīdzības (100%!) cilvēks nepieņems Jēzu Kristu, negribēs dzīvot jauno dzīvi, neieies dzīvās attiecībās ar mūsu Kungu un Pestītāju, nepieņems tik lielo(!) dāvanu.
    Tāpēc lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļauja!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru