pirmdiena, 2014. gada 29. decembris

 Personīga evaņģēlizācija
    Kad svētdien pabeidzu klausīties grēksūdzes Liepnas baznīciņā, ieraudzīju, ka kundze atbildīga par šo svētnīcu gāja pie katras sievietes un runāja ar viņu. Es zināju, ka tās nav nekādas tukšas sarunas. Ātri sapratu, kas notiek. Cilvēki tika aicināti lasīt paši vai citiem uzdāvināt avīzi Mīliet viens otru. Es nezinu, cik paņēma, bet sagatavota porcija beidzās. Tā bija ļoti efektīva personīga evaņģēlizācija balstīta uz to, ka viens otru pazīst un var paļauties uz viņu.
    Cita arī labi redzama un vajadzīga evaņģēlizācija notiek caur Mieram tuvu. Ejot pirms svētās Mises no biktskresla uz zakristēju redzēju mazas sarkanas grāmatiņas gandrīz katras kundzes priekšā. Tās protāms bija decembra Mieram tuvu grāmatiņas. Mises laikā tās ļoti palīdz lasīt līdzi priestrim, arī lasījumus, dziedāt psalma refrenu un aktīvi piedalīties dialogā ar priesteri, jo taču sv. Mise ir arī dialogs, nevis tikai monologs.
    Tad mēs redzam mazā draudzes evaņģēlizācijā tādus un vēl citus svarīgus elementus:
  • uzticība,
  • evaņģēlizācija ir pastāvīga,
  • personīgs kontakts,
  • līdzdarbošanās ar priesteri,
  • evaņģēlizācijas literatūra ļoti labā līmenī,
  • evaņģēlizācijas literatūras skaists izskats un ļoti laba tehniskā kvalitāte,
  • ziedojumu zināms mērķis: finansiāli abalstīt nākamo numuru izplatīšanu dažādās valodās,
  • personīgs kontakts ar brāļiem un māsām, kuri aktīvi ņem dalību jaunā evaņģēlizācijā, piemēram misionāri, kuri turpina iepriekšējo misionāru kalpošanu.
  • evaņģēlizācija ir cieši saistīta ar cilvēku ikdienišķo dzīvi gan ģimenēs, gan citās mazās kopienās Baznīcā.
    Ja mazā Liepnā tas ir iespējams, tad vēl vairāk citur.
 
* * * 
     Mūsu akcijā Lūdzies Par Misionāru! (LPM!) nakamais cilvēks no Latvijas apņēmās lūgties vienu gadu par šogad iesvētīto priesteri, tēvu Tomašu, kas sāka kalpot Belģijā. Daudz Dieva svētību t. Tomašam!
Aicinu lūgties par misjonāriem visā pasaulē. Ja kāds no Jums gribētu vienu gadu lūgties katru dienu par konkrētu misjonāru (zinās viņa vārdu, uzvārdu un kurā valstī kalpo), lai man raksta uz epastu. Paldies! 

Lūgšana par misionāriem: 
Slavēts esi Dievs, par Tavu misionāru liecību. 
Tu iedvesi viņu sirdīs apustulisko dedzību, 
lai pametot uz visiem laikiem savu ģimeni un dzimteni 
dotos uz nepazīstamu zemi sludināt Evanģēliju tiem, 
kurus uzskatīja par saviem brāļiem. 
Slavēts esi Dievs, par visām žēlastībām kādas izplūda pār tiem cilvēkiem, 
caur viņu vārdiem, caur viņu rokām un piemēru. 
Viņi veltīja savu dzīvi līdz beigām. 
Liec Kungs, lai šī Baznīca, apslacīta ar viņu sviedriem un asinīm, 
sasniedz briedumu. Lai dzemdina daudz dēlu un meitu, 
kas aizstātu tos, kuri jau aizgājuši no sīs pasaules. 
Lai Tavs vārds tiktu pielūgts visā zemē. 

Jānis Pāvils II

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru