pirmdiena, 2014. gada 29. septembris

Kas ir misija?
    Šodien Romas Katoļu Baznīcā ir svēto Ercenģeļu Miķeļa, Gabriēla un Rafaēla svētki. Baznīca mūs māca, ka gariem, kuri dzīvo debesīs, pie Dieva, vārdu nav, vārdi nav vajadzīgi tur, kur viens otru pilnīgi pazīst Dieva gaismā. Mēs esam tie, kuri dodam vārdus enģeļiem, tas ir gariem, kurus Dievs sūtīja pie mums ar kādu misiju. Uz sevišķiem lieliem darbiem Dievs sūta ercenģeļus.
    Miķelis (Kas-kā-Dievs), un šeit daži vārdi par viņu un litānija viņa godam:
http://katolis.lv/liturgija/lugsanas/litanijas-un-novennas/sveta-ercengela-mikela-litanija.html
    Gabriēls (Dieva-spēks) tika sūtīts, lai pasludinātu par Jāni Kristītāju un sevišķi par Pēstītāja atnākšanu, ko ar pateicību Dievam pieminam katrā lūgšanā Kunga enģelis.
    Rafaēls (Dievs-dziedina) tika sūtīts, lai palīdzētu Tobijam ceļā un lai dziedinātu gan Tobija sievu (atbrīvoja viņu no ļauna gara), un arī izdziedināja Tobija tēvu.
    Baznīcas ticība uz enģeļiem balstās uz svētajiem Rakstiem un tie, kuri gāja vai iet uz katehēzēm, uz svētdienas skolu, zina, ka ir gan ercenģeļi, gan sargenģeļi, kuri rūpējas par katru cilvēku, lai tas klausītu Jēzu Kristu un negrēkotu. Debesīs ir arī citi gari, kas redz Dievu, priecājas un Viņu slavē. Tikai tie, kurus Dievs sūta pie mums, saucas enģeļi, jo enģelis grieķu valodā nozīmē tieši sūtīts.
    Enģeļi nav nekādas enerģijas. Katrs enģelis ir persona. Lūk, Dievs ir Viens Trījās Personās. Tas ir viens no lielākajiem Baznīcas ticības noslēpumiem. Neviens to neizdomāja, bet visu, ko zinām par Dievu, zinām no Viņa Paša caur svētajiem Rakstiem, sevišķi caur Jauno Derību.
    Dievs nav enerģija, Dievs ir Viens Trījās Personās. Tāpat gari debesīs (to starpā enģeļi) ir personas. Mēs arī esam personas, nevis kādi nepersoniskie kosmosa gabaļi, vai kādas nepersoniskas enerģijas daļas, kā daudzi domā un izplata tādas vēstis. Dievs radīja personas gan neredzamajā (gari), gan redzamajā pasaulē (cilvēki). Jo tikai persona spēj mīlēt. Personas ir radītas mīlestībai. Mīlestība un atbildība ir viens vesels. Vajag tā dzīvot un mīlēt paklausībā Dievam (pēc Baznīcas mācībām), lai ieietu Debesu Valstībā. Cits ceļš nedod pilnīgo atbildi uz jautājumu: Kapēc es dzīvoju? Kas es esmu? Kāds ir manas dzīves mērķis?, bet ir kādas cilvēciskas fantazijas par kosmosu, enerģijām, harmonīju. Bet paskat, cilvēk, uz to ko Dievs mums atklāja un tic! Šīs problēmas vienmēr bija cilvēkiem, jo cilvēkiem, pat ja jau dzirdēja par Jēzu Kristu, vairāk patīk visdažādākie fantastiskie stāsti, jo varbūt uz brīdi veido tādu atmosfēru... Ak, cilvēk, kad tu beigu beigās atmeti savas tukšas domas un pieņemsi to, ko Dievs tev ir sagatavojis? Vai tu domā, ka Dievam nav nekāda plāna priekš tevis? Runā uz Dievu, ar enerģijām tu runāt nevarēsi. Mīli un atradīsi Dievu. Jo Dievs ir Mīlestība. MĪLESTĪBA.
    Dievs dod misiju personām. Personām, kas ir Baznīcā. Lai viņas ietu pa pestīšanas, pa svētuma ceļu, un lai citus aicinātu uz Baznīcu. Ļoti ļoti sen garu grupa nolēma, ka viņiem būs sava misija, bez Dieva. Un tad pēkšņi viņi visu zaudēja, palika pilnīgi (pēc savas dabas) tukši un tā sākās ļaunie gari, kuri kārdina cilvēkus un grib dod citu "misiju", bez Dieva. Bet tie ir meli, nevis misija. Misija ir vienīgi no Dieva un ved pie Dieva. Patiesība mīlestībā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru