svētdiena, 2015. gada 26. aprīlis

Kāpēc pasaulei ir nepieciešams katolis?
    Pasaulei pavisam katoļi nav vajadzīgi. Jo pasaule (bibliskā nozīmē tas ir grēcīga pasaule) dzīvo pēc miesas. Bet katoļi (tie, kuri ne tikai tā saucas, bet ir katoļi) dzīvo pēc gara, pēc Svētā Gara. Dzīve pēc miesas nepatīk Dievam. Bet dzīve pēc gara ir sveša pasaulei, jo tā nepazīst Dievu.
    Ne vienmēr katolim nāk dzīvot pēc Svētā Gara. Un ne tik rēti gadās atgriezties pēdējā dzīves stundā. Varbūt nevar tā to nosaukt atgriešanās, bet atved priesteri, lai cilvēks ietu pie grēksūdzes. Un ļoti labi, cilvēks paspēja iet pie grēksūdzes. Bet vai bija vērts dzīvot daudzus gadus tālu no Dieva? Cilvēki paši par sevi grib stāstīt un runāt patiesību. Un runā, ka tic, bet dzīvot pēc ticības nevar. Nevar un viss. Cilvēkiem ir dārgas piem. ģimene, darbs, draugi. Meklē, kā atrisināt dzīves jautājumus. Bet kāpēc nemeklē Dievu? Vislabākā atbilde, kuru tagad atceros, atrodas kāda teologa rakstos: Kad cilvēks iet pa smago grēku ceļu, tad šis cilvēks pārvērtās vilkā un Jēzus to pamet. Vai viss ir skaidrs? Vai vilks var sekot Jēzum? Vai vilks grib atgriezties? Vai vilks grib uzlabot savas attiecības ar Dievu? Kāpēc tik daudz nelaimes pasaulē? Vai ne tāpēc, ka tik daudz vilku? Ja vecāki necenšas dot saviem bērniem ticību uz Jēzu Kristu, tad vai viņi nav ka vilki? Vai kāds redzēja, ka vilki saviem bērniem dod sienu par barību? Pat ja tie, kuri audzina bērnus, spēlētu avis, bet sirdī būtu kā vilki, tālu no Dieva, vai viņi dos bērniem citu barību, nekā paši ēd? Teātris taču nav īsta dzīve.
    Kad pēkšņi parādīsies tādu cilvēku lokā katolis un sāks runāt par Dieva mīlestību, pestīšanu un mūžīgo dzīvi, satiksies vai ar skumjām, vai ar klusumu, vai ar naīvu entusiāsmu, ka viss ir labi!, vai ar runu, ka ir tik daudz šķēršļu! ka nav iespējams, bet nākotnē, kādā skaistajā dienā, jā, obligāti, atgriezīsies. Vai Jūs domājat, ka cilvēks tic tam, ko stāsta? Taču viņa dzīves ceļa virziens rāda kaut ko citu un deg sarkana lampiņa. Uz lampiņas ir uzrakstīts: elle. Daudziem cilvēkiem palīdzēja lūgšana. Daudziem palīdzēja kāda ticības liecība. Daudziem kāds notikums, caur kuru Dievs iegāja no jauna šī cilvēka dzīvē. Tāpēc katoļu misija pasaulē ir: caur visiem labiem līdzekļiem palīdzēt Jēzum pestīt cilvēkus.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru