svētdiena, 2015. gada 12. aprīlis

Dievs vienmēr ir jauns un bagāti apdāvina cilvēkus.
    Šodien iegāju Dieva žēlsirdības sanktuārija Krakovā-Lagevnikos (Kraków-Łagiewniki) mājas lapā un pēc tam uzrakstīju tādu draudzes sludinājumu:
Šodien, otrajā svētdienā Lieldienu laikā, ir Dieva Žēlsirdības Svētki. Kā pats Jēzus teica māsai Faustīnei, šodien grēciniekiem ir "atvērtas Dieva žēlsirdības iekšienes", šodien tiek dota "žēlastību vesela jūra dvēselēm, kas tuvosies Manam žēlsirdības avotam. Kura dvēsele ies pie grēksūdzes un uz sv. Komūniju, saņems vainu un sodu pilno atlaišanu". Vajag arī atteikties no ikkatra grēka un dzīvot paļāvībā uz Dievu un žēlsirdībā pret tuvākiem.
Cik reizes es savā dzīvē piedalījos svētajās Misēs šajos svētkos, cik reizes dzīvē svinēju šos svētkus un skaitīju Dieva žēlsirdības kronīti, bet lūk Dievs parādas vienmēr jauns, bez robežas bagāts, brīnišķīgs, svēts un žēlsirdīgs. Dievs zina, ka mums, cilvēkiem, vajadzīgi ir svētki, tādi svētki, kuri mūs izraus no čībām un no savām pārliecībām. Un dos mums no Dieva pārliecību, tādu pārliecību, ka Dievs negrib grēcinieka nāvi, bet lai viņš atgrieztos un dzīvotu.
    Ja mēs ieietu šī sanktuārija mājas lapā www.faustyna.pl kur dažādās valodās ir aprakstīta Dieva žēlsirdības godināšana, un mēģinātu to lasīt, tulkot un saprast, un ja mēs mēģinātu kaut ko darīt no tā, kas tur mums piedāvā, tad mēs ātri redzēsim Dieva žēlsirdību lielumu, Dieva visvarenību un to, ka Viņš ir Kungs, Kas tā organizē visu pasauli un tā maina apstākļus, un tik ļoti labi pazist katru cilvēku, ka nepaliek pat šaubu ēna, bet sirdī ieiet liels miers, ka to visu Dievs dara, jo grib cilvēkam dot mūžību pie sevis, savos mājokļos, lai cilvēks dzīvotu mūžīgi lielā mierā, mīlestībā un pateicībā.
    Šodien (vēl palika dažas stundas) katrs var izlūgt pie Dieva visu. Jūs saprotāt? Visu. Visu, ko jums un citiem nesīs labumu pestīšanas ceļā, lai ieietu Debesu valstībā. Izlūgt lietas garīgas un materiālas. Tāpēc domāsim, par ko jālūdzas, un... lūgsimies!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru