pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Dieva plāni uzvarēja.
    Vēlreiz Dieva plāni uzvarēja. Un tas ir ļoti ļoti labi. Jo es plānoju visu dienu strādāt. Bet kā iznāca? 2 reizes pa 1 stundu. Visā garā dienā tik maz. Jo sāka man zvanīt. Tikšanās, labi būtu, ja jūs atnāktu. Pēc tam nākamas tikšanās. Vēl garākas. Tik ļoti atšķirīgas lietas, ka es to nekad neizdomātu. Tik atšķirīgie cilvēki, ar pavisam citiem mērķiem, no dažādām valstīm un tautām. Un Dievs saplānoja, lai es ar viņiem satiktos. Protams es nerunāšu, kas tie tādi bija un ko gribēja. Svarīgs ir tas, ka es kaut ko saplānoju, gandrīz sīkumos, bet tomēr ir vēl Tas, Kas vada cilvēkus, lai varētu šķirt pēc tā, ko no Dieva saņēma, šķirt patiesību no meliem un to, kas ir, no tā, kas ģērbjas patiesības drēbēs, bet īstenībā tā nav. Jo nav misijas no augšienes.
    Baznīcā viss ir skaidrs. Skaidras patiesības, skaidra mācība, skaidra hierarhija. Patiesības ir skaidras, jo Dievs deva iespēju mūsu prātiem tās saprast. Un vēl vairāk - brīnišķīgas, bet lai to redzētu, vajadzīga ir ticība. Mācība ir skaidra, jo katrā paaudzē tiek iedota šīs paaudzes valodā gan mutiski, gan katehismos. Un viens mācības fragments nepretojas citam fragmentam, jo Tas, Kas māca caur cilvēkiem un cilvēciskiem rakstiem, ir pilnīgs un Viņiam nav nekādu problēmu un grūtību atklāt mums kaut ko no Sevis. Skaidra hierarhija, jo katrs Baznīcā (piemēram katrs priesteris) zina, no kā (piemēram priesteris - no bīskapa, mūks - no sava provinciāla) saņēma kādu konkrēto funkciju, kuru tagad pilda.
    Praktiski visas lietas ir skaidras, nav paslēptas (izņemot tās, kuras ir saistītas ar cilvēka lielāko labumu, sevišķi pestīšanu; skaties - grēksūdzes sakraments). Un viss ir redzams: priesterības ordinācija, bīskapa konsēkrācija, svētā Mise, citi sakramenti - pat grēksūdzes sakraments ir redzamais, bet nedrīkst klausīties. Baznīca izplata savu mācību, sūta priesterus, mūkus, mūķenes un citus misionārus atklāti un visur un visiem grib runāt par Jēzu Kristu. Nav padota kādai valstij, kādai laicīgai varai, jo Baznīca ir Jēzus Kristus Mistiskā Miesa, Baznīca ir Kristus Līgava. Jēzus Kristus par Baznīcu rūpējas. Un kaut gan cilvēki ir padoti kādai valsts varai, tomēr Baznīca nē. Jo tas, kas ir no Dieva, nevar būt padots šīs zemes lietām. Un aizvietot Dieva lietas ar kādām cilvēciskām lietām - nedrīkst.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru