ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

Lielais Gavēnis 9.

Lielais Gavēnis 9.

Svētā Apustuļa Pētera katedras svētki. Šie svētki tika apvienoti pēc Vatikana II Koncila no diviem svētkiem: par piemiņu tam, ka svētais Pēteris kādu laiku bija Antiohijas bīskaps, tika svinēti svētki 22. februārī; un par piemiņu tam, ka pēc tam pirmais pāvests pārcēlās uz Romu un bija Romas bīskaps, tika svinēti svētki 18. janvārī.

Svētais Pēteris atdeva savu dzīvi par Jēzu Kristu ķeizara Nerona vajāšanas laikā. Viņa miesa tika apglabāta un kristieši rūpējās par viņa kapu, līdzīgi ka par svētā Pāvila kapu. Par to saglabājās liecības jau no 2. gadsimta. 4. gadsimtā virs Apustuļu kapiem tika uzbūvētas bazilikas: sv. Pētera bazilika Vatikānā un sv. Pāvila bazilika aiz mūriem.

1940. gados sākās arheoloģiskie pētījumi pie sv. Pētera kapa. Pāvests Pijis XII 1942. gadā pasludināja, ka tika atrasts sv. Pētera kaps. Kapā atrodas septiņdesmitgadīgā vīrieša kauli. Ir redzams, ka viņš tika apglabāts sarkanās drēbēs ar zelta diegiem. Svētīgais pāvests Pāvils VI 1968. gadā pasludināja, ka tas ir svētā Apustuļa Pētera kaps. Tas atrodas precīzi zem sv. Pētera bazilikas altāra. Aiz altāra atrodas sv. Pētera katedra, tas ir tronis, kas ir no ziloņkauļa, bet detaļas ir no koka - vecās sv. Pētera katedras.

Jēzus Pēterim deva Debesu Valstības atslēgas un varu, ka tas, ko viņš sasies virs zemes, būs sasiets arī Debesīs, un tas, ko viņš atraisīs virs zemes, būs atraisīts arī Debesīs. Pēteris bija pirmais pāvests un pirmais Romas bīskaps. Katrs pāvests ir sv. Pētera pēctecis ar tādu pašu varu.

Jau no pašiem sākumiem, jo jau 1. un 2. gadsimtā, ir liecības par pāvesta varu un Baznīcas mīlestību un paklausību viņam. Kad piemēram Korintā bija kādi strīdi, korintieši nerakstīja vēstuli sv. Apustulim Jānim, kas dzīvoja netālu Efezā, bet pāvestam - Romas bīskapam. Arī vēlāk, kad bīskapiem bija kādi sinodi vai visai Baznīcai koncili, visiem dokumentiem bija jābūt pāvesta  apstiprinātiem, un tikai tad iegāja dzīvē. Arī koncila laikā pāvesta delegāts sēdēja pie ķeizara un lasīja vēstuli no pāvesta. Kad pāvests apstiprināja, neviens nepretojās. Kad kādā koncilā tika izlasīta vēstule no pāvesta Leona Lielā, tad 600 bīskapu teica: Pēteris teica caur Leonu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru