piektdiena, 2018. gada 23. februāris

Lielais Gavēnis 10.

Lielais Gavēnis 10.

Šodienas svētās Mises lasījumos Dievs aicina mūs atgriezties. Kaut gan pirmajā un otrajā lasījumā vārdi ir vienkārši un saturs ļoti skaidrs, tomēr cilvēkiem tas jāatgādina, ka būt labam nenozīmē statisko un pasīvo stāvokli, bet tas nozīmē, ka jāmeklē un jāpilda Dieva griba. Jāatgriežas.

Par to jau rakstīju un mēs visi to labi zinam, ka dzīve Dievā ir ļoti dinamiska, jo tā ir dzīve pēc Svētā Gara. Dieva Gars no mums prasa to, lai mēs atgrieztos. Kāds pajautātu: Ak, Svētais Gars, es jau eju atgriešanās ceļu, kāpēc man ir jāatgriežas? Varbūt vienu, nu, divas reizes, un pietiek. Taču es jau Tevi saprotu un zinu, kā iet uz priekšu.

Tāda domāšana beidzas ar grēksūdzi, jo cilvēks pārāk paļāvās uz saviem spēkiem, un tāpēc krita grēkos. Īstenībā laikam tā nebūs pārāk liela kļūda, kad uzrakstīšu, ka katra cilvēka domāšana un darbi pieredzēs grēku, jo mūsu daba ir ievainota. Tikai pilnīga vienotība ar Dievu mūs pasargās no grēkiem, bet mēs zinam, kad un kur tas būs - Debesu Valstībā. Bet šeit, virs zemes, Dievs grib, lai mēs cīnītos, paņemtu savu krustu un sekotu Jēzum Kristum.

Šodien man bija iespēja divas reizes piedalīties Krusta Ceļā. Bet šo otro reizi es nesu krustu. Tas bija Krusta Ceļš Olainē, baznīcā.

Daudz ir jāmācās. Piemēram šis Dieva vārds no šodienas lasījumiem mums stāsta par Dieva taisnību. Tomēr citās Svēto Rakstu vietās, sevišķi Evaņģēlijā, Dievs atklāj savu neizmērojāmo žēlsirdību. Ir tā, kā Jēzus runāja svētajai Māsai Faustīnei, ka cilvēks neizbēgs no Dieva rokas. Labāk cilvēkam tagad pieņemt Dieva žēlsirdību un dzīvot tajā, nevis cīnīties pret Dievu, lai pierādītu savu "taisnīgumu".

Un otra lieta, saistīta ar Dieva žēlsirdības stundu plkst. 15:00 - Jēzus aicināja tieši šajā laikā iet Krusta Ceļu. Kurā baznīcā vai kapelā būtu tāda iespēja? Vai visur ir dibināts un pasvētīts Krusta Ceļš? Tomēr vienmēr ir Vissvētākais Sakraments un mēs varam vienoties ar Jēzu Viņa sāpīgās ciešanās un Viņa sāpīgo ciešanu vērtību un nopelnu dēļ izlūgt žēlsirdību mums un visai pasaulei, un iepriecināt Viņa Sirdi klātesošo Vissvētākajā Sakramentā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru