trešdiena, 2018. gada 21. februāris

Lielais Gavēnis 8.

Lielais Gavēnis 8.

Šodienas pirmais lasījums stāstīja par pravieti Jonasu un Ninīvi, lielo asīriešu galvaspilsētu. Šis stāsts atklāj, ka Dievs ir viens visiem, ne tikai ebrejiem, jo vienkārši ir tikai viens Dievs. Tāpēc Dievs grib apžēloties pār visiem.

Pravietis Jonass, kas sākumā negrib iet uz Ninīvi, lai aicinātu tās iedzīvotājus atgriezties, beidzot izpilda savu misiju. Tad ninīvieši, pēc Jonasa sludināšanas, atgriezās kopā ar savu karali. Dievs redzēja to un tāpēc neiznīcināja Ninīvi.

Tas nozīmē, ka Dievs ir žēlsirdīgs un negrib nicināt cilvēkus un viņu īpašumus, pilsētu un valsti. Dievs dod laiku, kurā cilvēks var atgriezties. Tas ir pirmkārt cilvēka dzīves laiks, bet otrkārt - Dievs dod konkrētas situācijas un žēlastības, lai palīdzētu cilvēkam atgriezties tieši tagad.

Jēzus Evaņģēlijā pieminēja šo stāstu no pravieša Jonasa grāmatas, lai aicinātu cilvēkus atgriezties pie Dieva. Šis stāsts par Jonasu bija labi pazīstams Jēzus laikos un šī stāsta varoņi būtu kā atgriešanās paraugs ebrejiem.

Vēl viena grāmata sevišķā veidā stāsta par Ninīvi - ar lielo naidu pret šiem ebreju ienaidniekiem. Tā ir pravieša Nāhuma grāmata, rakstīta vēl pirms Ninīves iznīcināšanas, kā pravietojums par Ninīves beigām. Asīrija ar savu galvaspilsētu neatgriezās. 612. gadā pirms Kristus dzimšanas Ninīve tika ieņemta, pilnīgi izpostīta, iedzīvotāji nogalināti. Uzbrucēju armijas to pašu izdarīja ar citām asīriešu pilsētām. Palika tur tikai tuksnesis un akmeņi. Jāatgādina arī tas, ka līdzīgi notika ar Jeruzālemi pēc apm. 30 gadiem.

Ninīve tika atklāta pēc 25 gadsimtiem. Tomēr lai Dieva aicinājums atgriezties, kuru mēs dzirdam katru dienu Lielajā Gavēnī, īstenojas, jo Dievs nāk pie mums kā žēlsirdīgs Dievs un grib, lai mēs šo žēlsirdību pieņemtu, nevis gaidītu taisnīgo sodu par mūsu grēkiem. Tāpēc ir biktstēvi, lai klausītos grēksūdzes un palīdzētu cilvēkiem atgriezties. Un ieiet ar Dievu ciešā vienotībā, sevišķi svētajā Komūnijā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru