trešdiena, 2017. gada 9. augusts

Svētceļojuma 5. diena

Neviens nezināja, ko nozīmē Šķaune. Un šodien es pajautāju māsai, ko vāciski nozīmē schaun? -Aita. Nu tad mēs zinām, kur nakšņojām. 
Es rakstu par šo Aitu, jo pa ceļu satiekam ciematus un vietas ar dažādiem nosaukumiem tā, kā vēstures slāņi atklājas mūsu acu priekšā. Un arī jau daži priesteri un citi iedzīvotāji mums stāstīja par viņu apkārtņu un baznīcu vēsturi, gan seno, gan jauno. Tad mūsu svētceļojumam ir arī tāds vēsturiskais aspekts.
Liels paldies Lanckoronas Prāvestam pr. Aivaram Kursītim un visai draudzei par laipno uzņemšanu un par iespēju svinēt skaistajā Lanckoronas baznīcā sv. Misi. Un mēs nebijam paši. Pie altāra lūdzās 5 priesteri no draudzes un trijām svētceļnieku grupām (kopā ar mums lūdzās svētceļnieki no Valmieras un no dominikānu grupas).
Liels paldies arī t. Sergejam OP par bagāto sprediķi, kurā runāja par svētajiem (sv. Terēze Benedikta no Krusta - viņas svētkos, sv. Dominiks un sv. Francisks).
Liels paldies arī Paulai par brīnišķīgo lekciju par sv. Terēzi Benediktu no Krusta, kuras piemērs mūs visus stiprina, lai mēs vienmēr meklētu patiesību. "Kas meklē patiesību, meklē Dievu, ja pat to nezin" - tā no galvas es tagad citēju sv. Terēzes Benediktas uzrakstītus vārdus.
Šobrīd mēs atrodamies Svariņos, Tautas Namā. Liels paldies Cien. Saimniekiem.
Un tā, kā no paša sākuma mēs ejam pa tēvu dominikānu zemi ("Dominikana"), ceļā mēs dažas reizes satikam dominikānu grupu un šonakt nakšņojam zem viena jumta. Tā arī ir Dieva svētības zīme.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru