otrdiena, 2015. gada 5. maijs

Vai laulības sakraments ir nepieciešams?
    Dievs radīja cilvēku, lai tas dzīvotu Viņa žēlastībā. Tādā veidā Dievs atdzīvina savu radījumu, baro un uztur. Tas viss ir Dieva žēlastība. Vislielākā žēlastība ir šāda, ka Dievs sūtīja savu viendzimušo Dēlu, lai Viņā mums būtu droša pieeja pie Dieva. Šī pieeja pie Dieva notiek cilvēku dzīves notikumos, kuriem Dievs dod savu svētību. Šos notikumus, šo ceļu var saukt par svētumu, ja tikai cilvēks ir atvērts Dieva gribai. Ja Dievs no mums kaut ko grib, tas nozīmē, ka deva mums visiem un katram atsevišķi aicinājumus. Aicinājums ir stiprināts caur sevišķo Dieva darbību, caur sakramentiem. Tas notiek ikkatrā sakramentā atbilstoši tā raksturam. Sakramentos mēs arī atjaunojam Derību ar Dievu, kuru dibināja Jēzus ar savām asinīm. Īpašā veidā tas notiek laulībā, jo šis pirmais "Jā" atkārtojas ikdienā. Un tas ir mūsu pirmā "Jā" Dievam attēls, kas tika dots Kristības sakramentā. Šis pirmais "Jā" caur ikdienišķo ved līdz brīdim, kurā cilvēks izteiks Dievam "Jā" uz visu mūžību. Laulības sakraments ir šīs Jaunās Derības attēls. Kā Jaunajai Derībai bija sagatavošana daudzu gadsimtu gaitā, tā arī laulības sakramentam ir vajadzīga sagatavošana un tas notiek pirmslaulības kursos. Ir vajadzīgs laiks, kurā vīrietis un sieviete mācās būt uzticīgi Dievam un Viņa baušļiem. Katrs sakraments notiek Baznīcā un viņa mērķis ir: palīdzēt cilvēkiem ne tikai palikt Baznīcā, bet vēl stiprāk saistīt savu dzīvi ar draudzi un draudzes baznīcu. Ja cilvēki pēc jebkura sakramenta pieņemšanas pazūd un uz baznīcu neiet, tad tas liecina, ka viņi savā ikdienā runā Dievam nē, un šī situācija draud tam, ka viņi var pateikt Dievam "nē" uz mūžiem. Lai tas tā nenotiktu un tomēr lai cilvēki tiktu pestīti, Jēzus dibināja Baznīcu un caur to dod katram iespēju dzīvot Dieva žēlastībā - nēsāt sevī mūžīgo dzīvi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru