piektdiena, 2015. gada 8. maijs

Baznīcā bezdarbnieku nav.
    Vakar vakarā neuzrakstīju ziņu, jo vajadzēja braukt uz Daugavpili pie misionāriem. Un tas bija viens no elementiem bērnu rekolekciju sagatavošanā. Jā, pēdējais laiks ir sevišķi priecīgs, bet arī prasa daudz spēka lai palīdzētu sagatavot un tagad lai palīdzētu pašās rekolekcijās.
    Šodien svētās Mises pirmajā lasījumā ir runā par misionāriem - Apustuļiem un mācekļiem, kuri runā par dažādām lietām Baznīcā un sūta Pāvilu un citus misijā. Tas ir līdzīgs mūsdienām, ka tik ļoti ir vajadzīgi misionāri, misionāri labi sagatavoti.
    Cik ļoti svarīga ir šī sagatavošana, to mēs redzam no Evaņģēlija fragmenta. Jēzus aicina, lai cilvēki būtu ne tikai Dieva kalpi, bet lai viņi būtu Dieva draugi, Jēzus draugi. Draugs ir tas, kas pargāja katehēzes, kurās labāk pazina Dievu, Baznīcu, sakramentus, ir sirsnīgās attiecības ar Jēzu Kristu, lūdzas un lūgšanas laikā pieņem Dieva gribu, redz, ka tā ir sevišķā dāvana cilvēkiem, jo vada viņus vienmēr tuvāk Dievam. Tas nenozīmē, ka cilvēks nekļūdīsies un negrēkos. Bet katru dienu cilvēks ir aicināts veidot savas attiecības ar Dievu.
    Esi bezdarbnieks Baznīcā? Nevar būt! Tas nozīmē, ka tu slikti lūdzies. Tu daudz dari? Skaties, vai tā ir Dieva griba. Tev ir misija no Baznīcas? Tad intensīvi kalpo Jēzum, netikai kalpo, bet atklāj sevī to Jēzus aicinājumu: Jūs esat mani draugi...

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru