piektdiena, 2015. gada 25. septembris

Ko vajag, lai ietu uz priekšu?
    Ko vajag, lai ietu uz priekšu garīgajā dzīvē? Vajag maksāt. Cenas ir ļoti ļoti konkrētas. Un Jaunajā Derībā ir pat daži šo cenu saraksti. Ir skaidrs, ka vajag atteikties no grēkiem, kuri nāk, kā Jēzus ir teicis, no cilvēka sirds. Ja kāds atteicas no grēkiem, "krustā sita savu miesu un vairs nedzīvo sev, bet Tam, Kas par viņu nomira un augšāmcēlās". Tas, kas atteicās no grēkiem, bet arī atstāja "savu tēvu un māti, un brāļus, un māsas, un tīrumus... saņems šeit virs zemes simts reizes vairāk... kaut gan vajāšanās un iemantos mūžīgo dzīvi" pie Dieva.
    Es tā šodien sāku, jo šodien bija svētā Mise Šķīsto Siržu Kustībai un Piektdieņiem, un pēc tam tikšanās. Un katrs kaut ko atstāja, kaut ko Dievam upurēja, ļoti konkrēti mainīja vakara plānus, lai atnāktu un satiktos ar Jēzu. Nevar iet uz priekšu garīgajā dzīvē, ja cilvēks kaut ko nemitīgi Dievam neupurē. 
    Tikšanās, arī tā 23. septembrī (sv. tēva Pio lūgšanas grupa), bija Svētā Gara vadītas. Piemēram, bija kāds, kas pirmo reizi uzrunāja cilvēkiem tādā sapulcē. Otrkārt dalībnieki ar prieku dalījās ar savām domām un lūgšanas dzīves pieredzi. Treškārt atklājās, ka nemitīga formācija iedod cilvēkiem kaut ko jauno, atbild uz jautājumiem, rāda uz to, kas bieži ir neredzamais un nezināmais svētajos Rakstos.
    Es domāju, ka tādas formācijas grupas, kā sv. Pio lūgšanas grupa, ŠSK (Šķīsto Siržu Kustība), Piektdieņi, kā arī misionāru klātbūtne ir ikkatrā draudzē vienkārši nepieciešamas.

2 komentāri: