pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

Augļi gaidīti
    Ja es labi atceros, svētais Pāvils savās vēstulēs rakstīja ļoti konkrētas lietas saistītas ar žēlastību un ar žēlastības augļiem. Tas nozīmē, ja cilvēks līdzdarbojas ar savu Pestītāju, tad savā dzīvē nesīs labos augļus. Kaut gan Apustulis rakstīja, ka viens sēj, otrais aplaist, trešais redz augļus, tomēr ir vajadzīgi redzamie augļi, evaņģēlizācijas augļi. Kādā vēstulē Pāvils rakstīja ticīgiem, lai viņu labie darbi liecinātu par viņu žēlsirdību un rūpēm par nabadzīgiem, nevis lai liecinātu par viņu skopumu. Jo "kas skopj sēj, tas arī skopj pļauj". Evaņģēlizēt tas nav darbs, tas ir aicinājums, bet tajā ir mazie darbiņi. Šos darbiņus var darīt katrs, kas jūtas aicināts un tiem nav robežu - vai cilvēks ir darbā, vai skolā, vai mājās. Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no paļāvības uz Jēzu, vai es ticu Viņam, ka mani darbi ir piedalīšanās Viņa darbos, vai redzu tikai grūtos sākumus un gaidu, kad šī moka beigsies. Kad Karols Voitila kļūva par pāvestu un pieņēma vārdu Jānis Pāvils II, tad pirmajā runā teica: "Nebaidieties, atveriet, atveriet durvis Kristum! Viņa pestījošai varai atveriet valstu robežas... Nebaidieties! Kristus zina, ko cilvēks nes savā iekšienē. Viņš pats to zina. Šodien cilvēks bieži nezin, kas slēpjas viņa dvēseles un sirds dziļumos. [...] Ļaujiet Kristum runāt uz cilvēku! Viņam pašam ir dzīvības vārdi, jā, mūžīgās dzīvības vārdi. Tieši šodien Baznīca svin misiju dienu, Baznīca lūdzas, meditē, darbojas, jo Kristus vārdi sasniedz visus cilvēkus un viņi tos pieņem kā cerības, glābšanas, pilnīgas atbrīvošanas sūtību". Tas nekas, ka svētais Jānis Pāvils II šos vārdus teica 1978. gada 22. oktobrī. Viņi ir aktuāli arī šodien un visur - gan ģimenēs, gan skolās, gan darba vietās. Atveriet durvis! Atveriet sirdis! "Ļaujiet Kristum runāt uz cilvēku!"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru