piektdiena, 2018. gada 7. septembris

Sētnieks noviciātā.

Sētnieks noviciātā.

Šodien man bija liels prieks atkal dažas stundas pastrādāt baznīcā. It kā laikos, kad es iestājos ordenī un postulātā, kā arī noviciātā, un es strādāju baznīcā. Vajadzēja visu mazgāt, tīrīt putekļus, mainīt sveces un tā tālāk. Galvenais, ka tas bija baznīcā, kur taču ir Vissvētākais Sakraments un cilvēks saprot, ka vienkārši caur šiem darbiem kalpo pašam Dievam.

Rīt Vissvētākās Jaunavas Marijas Piedzimšanas svētki. Pirmkārt Marija mums rāda, kā Dievs apdāvina cilvēku, kurš ir Dievam pilnīgi paklausīgs un ar Dievu vienots. Otrkārt šie svētki mums atgādina to, ka mēs esam aicināti uz pilnīgu paklausību Dievam un uz tādu vienotību, kura Vecās Derības laikos nebija iespējama, jo uz vienotību svētajā Komūnijā.

Kaut gan es esmu zakristiāns, bet arī sētnieks, tāpēc arī šodien, kā iepriekšējās dienās, man izdevās strādāt ar grābekļiem. Bija pat dažas sarunas, tāpēc sveiciens visiem šoferiem un latīņu valodas skolotājiem.

Šodien lasījumos bija skaisti uzrakstīts par tiem, kuri sludina Evaņģēliju un kuri tā dēļ tiek tiesāti. Lūgsimies par visiem, kuri tiek vajāti Evaņģēlija dēļ.

Rīt skaista diena arī tāpēc, ka pirms 23 gadiem man un maniem brāļiem kapucīniem bija pirmie svētsolījumi ordenī. Rīt nākamie daži brāļi saliks savus pirmos svētsolījumus mūsu provincē. Kā parasti tas notiek 8. septembrī.

Tāpēc es šeit atgādināšu svētā Franciska no Asīzes "Apstiprinātas Regulas" 1. nodaļu:

1 Kunga vārdā.
Sākas Mazāko brāļu dzīve.

2 Mazāko brāļu regula un dzīve ir, proti, pildīt mūsu Kunga Jēzus Kristus svēto Evaņģēliju dzīvojot paklausībā, bez īpašuma un šķīstībā. 3 Brālis Francisks apsola paklausību un cieņu Honorija pāvesta kungam un viņa likumīgiem pēcnācējiem, un Romas Baznīcai. 4 Un citiem brāļiem jāpaklausa brālis Francisks un viņa pēcnācēji.
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru