sestdiena, 2018. gada 15. septembris

Sv. Pio litānija - manā vienkāršā tulkojumā.

Sv. Pio litānija - manā vienkāršā tulkojumā.

Svētā Tēva Pio litānija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!
Svētā Marija, lūdzi par mums!
Svētais Serafiskais Francisk,
Svētais Tēvs Pio,
Svētā Gara iedvesmām uzticīgais,
Jēzus Kristus pazemības un nabadzības iemīļotājs,
Jēzus Kristus dedzīgais priesteris,
Svētā Franciska no Asīzes uzticīgais sekotājs,
Kas nesis savā miesā Pestītāja ciešanu brūces,
Svētais Tēvs Pio, kas esi saņēmis pārdabiskas dāvanas,
Franciskāņu ordeņa košums,
Labuma un miera nesējs pasaulei,
Svētuma un žēlastības izredzētais trauks,
Kas grēciniekus samierinājis ar Dievu,
Biedinājums ļauniem gariem,
Kas esi atvēris sirdis ar vienkāršību un Dieva Vārda spēku,
Kas esi macījis vairāk ar piemēru, nekā ar vārdu,
Dieva un tuvākā mīlestības piemērs,
Kas esi saticis Kristu katrā cilvēkā,
Kas esi rūpējies par cietējiem,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Kas esi pieņēmis pazemojumus ar pacietību,
Grūtībās drošsirdīgais vīrs,
Franciskāņu nabadzības piemērs,
Priesteru šķīstības piemērs,
Pilnīgās paklausības vīrs,
Apslēptās dzīves iemīļotājs,
Lūgšanas, meditācijas un kontemplācijas vīrs,
Kas esi mācījis lūgties tos, kas tuvojas Kristum,
Mūsu varenais aizbildnis pie Dieva,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Lūdz par mums, svētais Tēvs Pio!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

Lūgsimies.
Dievs, kas esi izredzējis, ka svētais Tēvs Pio dzīvoja nabadzībā un pazemībā, lai tādā veidā līdzinātos Tavam Dēlam, Jēzum Kristum, dari, mēs Tevi lūdzam, lai iedami pa to pašu ceļu, ar viņa palīdzību sekotu Tavam Dēlam un vienotos ar Tevi prieka un mīlestības pilnībā. Amen.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru