trešdiena, 2018. gada 12. septembris

Jaunais dzīves veids.

Jaunais dzīves veids.

Šodien pirmajā lasījumā svētais Pāvils īsos vārdos aprakstīja jauno dzīves veidu, kurš parādījās Baznīcā. Lūk, jau kristiešu pirmā paaudze tika audzināta, sekoja Jēzum Kristum, auga mīlestībā, bija pirmie simti vai tukstoši to, kuri kopš kristīšanas bērnībā visu savu dzīvi kā bērni un jaunieši dzīvoja draudzībā un vienotībā ar Kungu.

Kad sv. Pāvils rakstīja vēstuli Korintiešiem, jau kopš kāda laika veidojās jauna dzīves forma, jaunais veids, lai sekotu Jēzum kā vienīgam Līgavainim. Tie bija sākumi, tāpēc Apustulis raksta ar vienkāršiem vārdiem par jaunavām, kuras veltīja savu dzīvi Kristum, un kurām ir konkrētā draudzē atbildīgie par šo jauno formāciju.

Tie ir it kā konsekrētas dzīves pirmsākumi. Daži gadi ir kā pārbaudījuma laiks, lai redzētu, vai ir aicinājums, vai cilvēks var izturēt šajā dzīves formā, vai nē. Tāpat kā mūsdienās, kad ir postulāts, noviciāts, vēl sākuma formācijas daži gadi, tad mūžīgie svētsolījumi, un tālāk nemitīgā formācija.

Laikam starp visām šīm jaunavām bija tādas, kuras saprata, ka tas nav viņu aicinājums, tāpat saprata atbildīgie par formāciju, un tāpēc sv. Pāvils raksta, ka viņas ir brīvas, ka var laulāties. Bet Apustulis vienlaikus pasvītro jaunās dzīves formas lielo nozīmi un vērtību. Un viņš pat aicina Korintiešus tieši tā dzīvot, protams tos, kuriem ir šis aicinājums no Dieva. Un viņš stiprina tās, kuras jau tā dzīvo. Pāvils nekādā veidā nenicina laulības sakramentu, bet augsti vērtē šo jauno dzīves formu, šo konsekrēto Dievam dzīves formu. Un tā ir liecība, ka jau no pašiem sākumiem Baznīcā bija daudz cilvēku, kuri gribēja sekot Jēzum Kristum šķīstam, nabagam un paklausīgam debesu Tēvam, kuri gribēja dzīvot pēc Evaņģēlija svētībām, par kurām mēs arī dzirdējām šodienas Evaņģēlija fragmentā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru